Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits - Kortfilmer

Pluto vid luftposten
(Mail Dog)

Pluto
Svenska röster:
Pilot 1			Roger Storm
Radioröst		Jan Koldenius
Högtalarröst		Roger Storm
Pilot 2			Jan Koldenius

Studio:			KM Studio AB
Regi:			Monica Forsberg
Översättning:		Mats Wänblad
Kreativ ledning:	Kirsten Saabye
Tekniker:		Daniel Bergfalk
			Anders Öjebo
			Thomas Banestål


Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.se

© 2017 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna