Stäng det här fönstret

Bechdel-testet

Anger om filmen ifråga klarar av det så kallade Bechdel-testet. Bechdel-testet är ett vetenskapligt test för att objektivt mäta kvinnosynen i film och annan populärkultur, och kommer ursprungligen från en seriestripp i serien Dykes to Watch Out For skapad av den amerikanska serietecknaren Alison Bechdel 1985. För att klara av testet och anses uppfylla ett minimikrav på kvinnlig närvaro ska man kunna svara ja på tre objektivt formulerade frågor (eller steg):
1. Finns det två eller fler (namngivna) kvinnliga rollfigurer?
2. Pratar de med varandra?
3. Pratar de med varann om någonting annat än män?
Det må låta väldigt simpelt - i synnerhet som det räcker med en enda scen (eller t.o.m. delar av en scen) för att filmen ska bli godkänd - men i praktiken är det betydligt färre filmer och serier än man kan tro som uppfyller så grundläggande krav.

Merparten av Bechdel-uppgifterna på Dubbningshemsidan kommer från onlinedatabasen BechdelTest.com, men en hel del egna tillägg, kompletteringar och rättelser har skett. I likhet med andra sajter av samma storlek är det nästan oundvikligt att misstag kommer att slinka igenom. Om du märker att uppgifterna om Bechdel-testet för den här filmen eller någon annan film eller serie inte stämmer, vänligen skicka rättelser via e-post till daniel@dubbningshemsidan.se.