Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

			DISNEYS BAMBI
		Credits för svensk version


----- 1943 ÅRS ORIGINALDUBB -----

Svenska röster:
Bambi som ung		Eva Stiberg
Bambi som äldre		Nils Kihlberg
Stampe som ung		Anita Björk
Stampe som äldre	Eric Strandmark
Blomma som ung		Agneta Lagerfelt
Blomma som äldre	John Zacharias
Feline			Maj Zetterling
Bambis mamma		Birgitta Valberg
Stampes mamma		Eva Dahlbeck
Felines mamma		Maj-Britt Håkansson
Ugglan			Georg Funkquist
Kronhjorten		Ivar Kåge

Diverse djur:		Ebba Wrede
			Nancy Dalunde
			Ingrid Östergren
			Eva Wikman

Solosång:		Gösta Kjellertz
			Anna-Lisa Kronström

Körsång:		Radiotjänst kör


Svensk regi:
Per-Axel Branner

Översättning och sångtexter:
Nils Bohman

Musikalisk ledning:
Sune Waldimir

Inspelat hos Europafilm


----- 1985 ÅRS OMDUBB -----

Svenska röster:
Ugglan			Nils Eklund
Stampe			Johan Randquist
			Staffan Hallerstam
Stampes mamma		Gunnel Fred
Bambi			Rickard Barrefelt
			Johan Åkerblom
			Pontus Gustafson
Bambis mamma		Monica Nordquist
Bambis pappa		Stephan Karlsén
Blomma			Isabel Franciosa
			Mats Åhlfeldt
Feline			Josefina Mothander
			Louise Raeder
Felines mamma		Fillie Lyckow
Mullvad			Tomas Krantz
Fasan 2			Doreen Denning

Övriga djurröster:	Magnus Rehbäck
			Annika Rehbäck
			Niclas Björnbom
			Fillie Lyckow

Solosång:		Olle Persson
			Lena Willemark
			Svante Thuresson

Kör:			Bo Andersson
			Kerstin Bagge
			Lars Bagge
			Monica Dominique
			Lena Ericsson
			Olle Persson
			Svante Thuresson
			Lena Willemark


Musikalisk ledning:
Lars Bagge

Svensk översättning och regi:
Doreen Denning

Inspelat på Sonet Studios AB

Tekniker:
Lars Klettner
Tomas Krantz
Björn Almstedt

Producent:
Mari-Anne Barrefelt

Svensk version producerad av:
AB Svensk Filmindustri


	Uppgifter från Robert Andersson respektive Buena Vista Home Entertainment

	Fotnot: 1943 års svenska originaldubb användes av misstag till de
	flesta exemplar av 1994 års videoutgåvor av Bambi (första
	videoreleasen). Den nyare bildversionen har dock använts, och
	creditlistan kommer därför från den nya dubbningen och stämmer
	inte överens med vad som verkligen hörs. Senare videoreleaser samt alla
	DVD-utgåvor använder uteslutande den nya dubbningen, liksom alla
	biovisningar sedan 1980-talet.
Klikk her for norsk creditliste for samme film
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter Bambi på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern