Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Information om Dubbningsbolag

OBS! Denna artikel är i dagsläget kraftigt föråldrad och inaktuell. Tyvärr har jag inte haft tid eller möjlighet att skriva om den än, men jag hoppas kunna göra det så fort som möjligt. Ha tålamod, och ta allt som står i artikeln just nu med en nypa salt.

Låt oss först reda ut det mest självklara... Dubbningsbolag innebär företag som specialiserat sig på att dubba (främst tecknade) filmer och serier till svenska (eller något annat språk).

Det finns i huvudsak två sorters dubbningsbolag (om än de ibland går in i varann): De företag som dubbar serier och filmer för TV-kanaler och videobolag och de som enbart dubbar biofilmer. De största dubbningsbolagen i Sverige inom den förstnämnda kategorin är (utan inbördes ordning): Eurotroll, SDI Media (f.d. Mediadubb), Pangstudios (f.d. Pangljud), Videobolaget och KM Studio. Inom den sistnämnda kategorin finns i Sverige egentligen i stort sett bara Barrefelt Produktion AB, som dubbar många biofilmer, men inte dubbar någonting för TV-kanaler och dylikt. Det danska dubbningsbolaget Sun Studio A/S med huvudkontor i Köpenhamn (som numera även har filial i Sverige) är också mycket stora, och hör egentligen till båda kategorierna.

De flesta TV-kanaler i Sverige brukar som regel ha avtal med något (eller några) dubbningsbolag, som dubbar alla deras tecknade program. TV3 anlitar SDI Media (f.d. Mediadubb) för samtliga sina dubbningar (inte helt oväntat, av en anledning jag kommer till senare), medan Sveriges Television (SVT1 och SVT2) numera nästan jämt anlitar Eurotroll. Detta gäller dock inte Disneys program i SVT som till största delen dubbas av KM Studio. Programmen i Disneys Frukostklubb i TV3 dubbas dock inte av Mediadubb utan av Eurotroll (Aladdin), gamla Lasse Svensson-Media Dubb (Ducktales) och KM Studio (övriga). Nämnas bör dock att alla program i Disneys Frukostklubb har tidigare gått i andra kanaler, och dubbningarna är därmed inte gjorda speciellt för TV3 (med undantag från de 65 första avsnitten av Ducktales, som visades för första gången på TV3 i slutet av 80-talet, dubbat av gamla Media Dubb/Lasse Svensson). TV4 anlitar växelvis två företag för deras dubbningar - Pangstudios (f.d. Pangljud) och Eurotroll. Programmen som visades i Disneytimmen under våren, sommaren och tidiga hösten 1998 på TV4, dubbades av Eurotroll och KM Studio. Kanal 5 verkar till största delen anlita Eurotroll, men många program har också gjorts av andra bolag då många av deras serier tidigare har gått i andra kanaler. Canal+ (f.d. FilmNet) har tidigare anlitat sig av både Eurotroll, Pangljud och Videobolaget, men tyvärr verkar Canal+ nästan helt slutat att själva dubba program, utan bara köpa in existerande dubbningar (i förekommande fall) av långfilmer. Såvitt undertecknad förstår verkar den andra långfilmskanalen TV1000 heller inte dubba några program själva, utan de verkar också bara köpa in existerande dubbningar av långfilmer från andra företag. Barnkanalen Cartoon Network anlitar till största delen Sun Studio för deras dubbningar, enligt information från Mikael Roupé på Sun Studio. För vissa serier har de dock också anlitat Eurotroll och KM Studio. Den andra barnkanalen Nickelodeon har tidigare i alla år anlitat SDI Media (f.d. Mediadubb), men sedan två år tillbaka dubbas alla deras program nu av Eurotroll, enligt information från Lasse Svensson på Eurotroll. Fox Kids har också tidigare anlitat SDI Media, men enligt uppgifter från samma källa har de numera börjat lägga ut sina dubbningar på olika bolag. Den nyaste skandinaviska barnkanalen Disney Channel visar visserligen till stor del färdigdubbade serier från Disney, men har också vissa nya serier som inte dubbats sedan tidigare. Merparten av programmen på Disney Channel dubbas av KM Studio, men ett antal görs av Sun Studio. Två serier, såvitt jag vet, har också dubbats av Eurotroll, varav den ena är beställt av Disney Channel och mig veterligen inte tidigare visat i Sverige (den dansk-kanadensiska serien Trollsagor).

Barrefelt Produktion, som drivs av Mari-Anne Barrefelt, är som tidigare nämnts ett dubbningsbolag som enbart producerar svenska versioner av biofilmer på uppdrag av filmbolag. Mig veterligen är detta bolag det enda riktiga inom denna kategori i Sverige (om än det förekommer att de övriga bolagen nämnda ovan även dubbar långfilmer). Därigenom lägger de också ned mycket mer tid på dubbningarna än vad de vanliga företagen kan göra. Företaget är också, såvitt undertecknad förstått, ett enmansföretag där Mari-Anne är enda personen på själva företaget, alla andra är bara frilansande. Mari-Anne Barrefelt berättar att varje film tar cirka 3 månader att dubba. För varje dubbning är cirka 6-7 personer inblandade på produktionssidan, och uppemot 30-40 skådespelare, sammanlagt. Allt detta enligt Mari-Anne Barrefelt. Till dubbningarna för visning på TV (eller för videofilmer) brukar inte mer än ca. 5-15 skådespelare medverka (givetvis lite varierande beroende på vilket dubbningsbolag vi talar om). Barrefelt Produktion har bl.a. dubbat samtliga Disneys filmer mellan 1978 och 1993 (fr.o.m. Peter och draken Elliot t.o.m. Skönheten och odjuret) och förutom dessa även Rädda Willy 1 och 2, Babe - den modiga lilla grisen, Tummelisa, Svanprinsessan, Svanprinsessan och slottets hemlighet, Landet för längesedan, änglahund, Indianen i skåpet, Den oändliga historien, Ferngully - den sista regnskogen (endast 1:an), Flipper (senaste långfilmen), Pinocchios äventyr (spelfilmsversionen) och ett flertal andra. Jag tycker dock det verkar som om antalet dubbningar som detta bolag gör har minskat på sistone, vilket är tråkigt.

Disneys biofilmer dubbas nu för tiden (efter att Barrefelt slutat med det) egentligen av ett helägt dotterbolag till Disney vid namn Disney Character Voices International. Den avdelningen som ansvarar för Skandinavien ligger i Köpenhamn och drivs av Kirsten Saabye, som själv är kreativ ledare vid alla företagets produktioner. Det är dock en sanning med modifikation... Själva inspelningarna (med skådespelarna) sker dock för det mesta vid KM Studio i Karlskoga som också tillhandahåller de flesta personer som är inblandade i dubbningarna (egentligen alla utom just Kirsten Saabye). Med andra ord är det i praktiken egentligen KM Studio som dubbar filmerna, med viss övervakning av Disney Character Voices. KM Studio ligger dock inte bakom alla Disneys dubbningar, en del dubbas istället av Sun Studio (som också gör nästan alla norska och danska dubbningar), däribland senaste dubbningen av Taran och den magiska kitteln, Disneys/Pixars Toy Story (1 och 2), Mary Poppins och Rasten - Rädda sommarlovet. Mina kunskaper om Disney Character Voices är dessvärre något begränsad och därför skulle jag gärna vilja ha tag i ytterligare information. Något som verkar svårt, då företaget inte verkar alltför samarbetsvilliga.

Det finns även företag utanför Sverige som dubbar på svenska. Det största av dem är Sun Studio A/S i Köpenhamn, som egentligen har två verksamheter: De dubbar både TV-serier och annat för TV-kanaler och videobolag samt producerar svenska versioner av biofilmer i uppdrag av filmbolag (för det sistnämnda brukar de som regel vara betydligt mer noggranna). Sun Studio dubbar på både svenska, norska, danska, finska och holländska. De dubbar i genomsnitt 75 avsnitt av TV-serier i veckan, allt detta enligt Mikael Roupé på Sun Studio. Sun Studio dubbar även många långfilmer, för bl.a. Warner Bros. Företaget har, bland mycket annat, exempelvis dubbat Space Jam, Toy Story 1 och 2, Disneys Taran och den magiska kitteln (nya dubbningen), Anastasia, Det magiska svärdet - Kampen om Camelot, Stuart Little, Titan AE, Flykten från hönsgården, Ice Age och bioaktuella Dagispapporna. Många av videofilmerna från Warner Home Video, däribland alla Scooby-Doo-filmer, dubbas också av Sun Studio. Till sist har även Sun Studio en skivstudio i Köpenhamn och spelar in CD-skivor, något jag dock inte kommer att gå närmare in på eftersom det faller utanför hemsidans område. Sedan en tid tillbaka har dock även Sun Studio en filial (med studio) i Stockholm, förutom huvudkontoret i Köpenhamn. Bolaget har även filialer i Norge, Holland och numera även Finland.

Bland de andra dubbningsbolagen finns det några värda att nämna, däribland Eurotroll. Det är ett relativt litet företag och har 5 anställda (uppgifter från Annika Rynger, tidigare projektledare på Eurotroll och numera projektledare på Sun Studio), men hinner ändå dubba förvånansvärt mycket. Företaget drivs av Lasse Svensson (Lill-Babs bror), som har jobbat med dubbningar i en bra bit över ett decennium. Han drev ursprungligen Media Dubb, men lämnade företaget 1992 för att starta Eurotroll. Förutom de två nyss nämnda personerna består företaget av teknikerna Patrik Ström, Bjarne Lundgren och Måns Eriksson. Enligt min erfarenhet verkar, förutom TV-serier, även många videofilmer (främst av långfilmskaraktär) vara dubbade av Eurotroll. Eurotroll ligger exempelvis bakom videofilmer som änglahund 2, Lassie (senaste långfilmen), Balto, Pingvinen och lyckostenen, Den lilla pandan, Trollet i parken och de två sista Resan till Amerika-filmerna (An American Tail 3 & 4). De har faktiskt också dubbat enstaka biofilmer (till skillnad från merparten av dubbningsbolagen), nu senast Pokémon 1, 2 och 3. Se också avdelningen Recensioner på denna hemsida, där recensioner av somliga av företagets dubbningar återfinns. Förutom dubb av långfilmer och TV-serier håller även Eurotroll på med översättning och dubbning av datorspel (främst sådana riktade till barn). En eloge också till detta företag, som verkar mycket serviceinriktade och varit vänliga nog att alltid skicka mig creditlistor till filmer och serier när jag har bett om detta (Detta kan kanske ses som en självklarhet, men tyvärr verkar många andra företag inte hålla med om det...).

Ett av de andra nämnvärda dubbningsbolagen är Mediadubb International, som numera egentligen heter SDI Media (Scandinavia) AB. Bolaget startades ursprungligen 1987 av Lasse Svensson (se ovan), och 1992 köptes bolaget upp av Subtitling & Dubbing International, som i sin tur ägs av MTG inom Kinnevikkoncernen. De har sammanlagt genom åren dubbat cirka 3000 avsnitt av TV-serier samt långfilmer. Allt detta enligt Helena Nilsson på SDI Media. Tyvärr är mina kunskaper om Mediadubb något begränsade, då företaget inte tycks ha något intresse av att hjälpa till med mer utförlig information om sig själva. De har nämligen ignorerat nästintill alla mina brev till dem än så länge. Av någon anledning har också detta bolag länge vägrat att skicka mig creditlistor till filmer och serier, vilket också har inneburit att antalet TV-serier representerade i avdelningen Svenska röster och credits på denna hemsida är högst begränsade. Visserligen verkar de ha bättrat sig lite på sistone och har nu ordnat fram vissa credits, men har en lite irriterande ovana att bara vilja bidra med skådespelarna i grupp, och inte vem som spelat respektive rollfigur.

Vidare kan vi bland annat nämna KM Studio, ett annat av Sveriges stora dubbningsbolag. De arbetar framför allt med dubbningar av Disneys filmer, tillsammans med Disneys dotterbolag Disney Character Voices i Köpenhamn. Tidigare år har de även gjort många andra dubbningar, men detta har minskat kraftigt på sistone och nuförtiden är det nästan uteslutande Disneys filmer de dubbar. Enda undantagen de senaste åren, mig veterligen, är Prinsen av Egypten och nu videoaktuella Vägen till El Dorado. Företagets VD heter Lennart Olsson, men producent och regissör för de flesta av företagets dubbningar var fram tills inte så länge sedan Monica Forsberg. Hon har dock nu slutat på bolaget, och numera regisseras dubbningarna oftast av antingen Stefan Berglund eller Anna Nyman. Mina kunskaper om företaget är dock relativt begränsade då KM Studio inte är speciellt samarbetsvilliga och inte verkar vilja bidra med vare sig information om företaget eller creditlistor till deras produktioner. Visserligen har personer på företaget kommenterat detta med att de på grund av tidsskäl inte kan skicka detta, men då många andra företag (som gissningsvis är lika upptagna) inte har några problem med det, så måste detta ses som en dålig ursäkt. Faktum är att de enda någorlunda serviceinriktade och trevliga personerna på företaget, utifrån de personer jag varit i kontakt med, är Monica Forsberg och projektledaren Krister Roseen. Det är dock ett relativt stort företag, så det kan gott finnas fler hjälpsamma människor som jag inte varit i kontakt med. Det ursäktar dock inte en del av dem näst intill oförskämda brev, e-post och fax jag fått från somliga personer på företaget (som kommer att förbli namnlösa på denna sida)...

Vidare kan nämnas dubbningsbolaget Pangljud, som bildades 1988, och som numera bytt namn till Pangstudios. De kallar sig själva egentligen för ett ljudproduktionsbolag och har andra verksamheter förutom dubbning, men det är ändå dubbningarna som är det centrala och det enda jag kommer att beröra på dessa sidor. De dubbar i huvudsak TV-serier och videofilmer, men videoaktuella Hjälp, jag är en fisk är det faktiskt dem som dubbat - Mig veterligen är detta deras enda biodubb hittills. Företagets VD heter Hans-Henrik Engström och han är ofta även regissör och producent för dubbningarna. Företaget har sju fast anställda, förutom ovanstående även fyra tekniker och två övriga medarbetare. Allt detta enligt nyss nämnda Hans-Henrik Engström. Tyvärr är mina kunskaper om bolaget något begränsade då informationen jag fått varit något knapphändig. Givetvis fyller jag på med mer information så fort jag får tag i denna.

Det finns fler stora dubbningsbolag i Sverige som ej har nämnts, däribland Videobolaget. Undertecknad har kontaktat detta företag vid ett flertal tillfällen genom åren och efterfrågat allmän information om bolaget, men har i skrivande stund inte fått något som helst svar. Detta är anledningen till att denna sida inte innehåller någon information om detta eller andra företag.

Till sist finns också ett till företag, som dock hamnar något i utkanten av denna hemsidas område, och det är Audio Bulding AB (tidigare Berghs Ljudkommunikation AB). De sysslar främst med dubbning och versionering av reklamfilmer, men har även dubbat IMAX-filmer åt Cosmonova (som även visats i andra IMAX-biografer, som exempelvis Akva Mega i Piteå) och diverse annat. De har också ett av Sveriges största röstarkiv, med röstprover på skådespelare och andra, som en del andra företag använder sig av (åtminstone enligt dem själva - hur många andra som använder sig av deras arkiv, och vilka dem är har jag ingen information om). Företagets VD heter Lars Bergh, som var vänlig nog att själv kontakta undertecknad med information om företaget för flera år sedan när denna hemsida just startat. Audio Building är därmed det enda bolag som själva kontaktat undertecknad, utan att jag behövt initiera någon kontakt. Förutom Lars Bergh består bolaget av Linus Leander (projektledare och ljudtekniker), Björn Bernström (projektledare och PR-ansvarig), Peter Nylén (ljudtekniker) och Bengt Kruse (videoredigerare). Allt detta enligt Lars Bergh och Björn Bernström.

Daniel Hofverberg

Fotnot: Med creditlistor menas listor på svenska credits, d.v.s. svenska röster, översättare och andra uppgifter för den svenska versionen av en specifik film eller serie. Enligt Mari-Anne Barrefelt på Barrefelt Produktion AB är detta det korrekta uttryck som bör användas för att beskriva sådana listor.

© 1997 - 2019 Daniel Hofverberg

Ursprungligen skrivet: 6 mars 1997
Sidan senast uppdaterad: 3 februari 2004

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern