Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Omdubbningar

En ständigt återkommande fråga till undertecknad är vilka filmer och serier som dubbats om, d.v.s. försetts med nya dubbningar, i Sverige genom åren. Genom denna guide hoppas jag därför kunna förtydliga lite om vilka filmer, serier och kortfilmer som helt eller delvis dubbats om, och i vilken mån äldre dubbningar finns att tillgå i dagens läge (främst på VHS eller DVD). Sidan är skriven i neutral form, och jag har försökt att inte ta ställning kring de olika dubbningarnas kvalitet eller dylikt, utan enbart beskriva alla kända fakta. Vad gäller Disneys långfilmer är listan mig veterligen komplett, men bland filmer från andra företag än Disney finns det troligen en del att tillägga. Bland TV-serier och kortfilmer finns det sannolikt också en hel del som saknas. Kontakta mig gärna via e-post om du vet mer än vad som står här, eller om du hittar felaktigheter.

Det finns flera skäl till varför filmer dubbas om. De skäl som nämnts i olika sammanhang i Sverige är:
  • Bristfällig konstnärlig kvalitet (röster eller översättning)
  • För gammaldags språk
  • Dålig teknisk ljudkvalitet
  • Rättighetsproblem
  • Avsaknad av separata svenska ljudband, vilket omöjliggör ommixning från de (oftast) ursprungliga monoljuden till surround- eller 5.1-ljud

För merparten av Disneys filmer gäller troligen det sistnämnda som orsak, i och med att Disney länge haft en central policy att alla filmer ska släppas i 5.1-ljud medan många äldre svenska ljudband bara bevarats i form av slutmixar i mono. I de flesta fall har Disney dock inte gått ut med någonting offentligt om anledningen. För filmer från andra företag är det oftast rättighetsskäl som ligger bakom omdubbningar - oftast rör det sig om filmer som bytt distributör genom åren, och de äldre distributörerna har kvar rättigheter till dubbningen men inte filmen som sådan.

På denna sida:
Disney-filmer | Filmer från andra bolag än Disney | TV-serier från Disney | TV-serier från andra bolag än Disney | Kortfilmer från Disney | Kortfilmer från andra bolag än Disney

Disney-filmer

Snövit och de sju dvärgarna (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937):
Filmen dubbades första gången 1938 - dubbningen gjordes hos Europafilm och regisserades av Per-Axel Branner samt översattes av Nils Bohman. Den dubbningen användes på biovisningar fram tills 1973. Filmen dubbades om 1982 inför nypremiären på bio, och gjordes då av Barrefelt Produktion med regi och översättning av Doreen Denning. Den sistnämnda versionen används på alla VHS- och DVD-utgåvor samt TV-visningar, och filmens originaldubb har tyvärr aldrig släppts på VHS eller DVD.

Pinocchio (1940):
Filmen dubbades första gången i Sverige 1941, då av Per-Axel Branner. Den dubbningen användes på samtliga biovisningar, och dessutom på en hyr-VHS-utgåva från mitten av 1980-talet. Filmen dubbades om 1995 inför nyreleasen på VHS, och gjordes då av KM Studio och Monica Forsberg. Den senare dubbningen används på alla DVD-utgåvor samt köp-VHS-utgåvor.

Fantasia (1940):
Enligt recensioner visades Fantasia vid den svenska premiären 1940 i svenskdubbad form, men inga uppgifter är hittills kända om dubbningen eller vem berättarrösten var. Möjligen kan dubbningen ha gjorts i USA, precis som med Dumbo, Saludos Amigos och Tre Caballeros, men det har jag inga som helst säkra belägg för. Därefter dubbades filmen troligen om 1960, då av Martin Söderhjelm med Bo-Teddy Ladberg som berättarröst. Därefter dubbades filmen om igen 1986, och gjordes då av Doreen Denning med Jan Malmsjö som berättare. I båda dubbningarna var Musse Piggs enstaka repliker inte dubbade utan återgavs i originalversion. 2010 släpptes den återställda ursprungliga Roadshow-versionen för första gången i Sverige (där berättaren syns i bild hela tiden), och därför var det nödvändigt att hösten 2010 dubba om filmen igen. Detta är den första gången som Musse Piggs repliker också har dubbats. Samtliga VHS-utgåvor samt 2000 års DVD-utgåva har 1986 års omdubb, medan 2010 års DVD-utgåva har 2010 års andra omdubb. 1940 och 1960 års dubbningar har enbart använts på bio. Alltså finns det hela fyra dubbningar av den här filmen, men den sistnämnda har alltså varit ett nödvändigt ont i och med att man numera ser konferencieren i bild och det därför vore 100% omöjligt att använda de tidigare ljudbanden.

Dumbo (1941):
Dumbo är med undantag av Fantasia den enda Disney-filmen som dubbats tre gånger. Den första dubbningen gjordes 1946 i Kalifornien i USA, regisserad av Leonard Clairmont med svenskamerikaner som skådespelare. Den dubbningen har enbart använts vid gamla biovisningar, och har aldrig släppts på vare sig VHS eller DVD. Filmen dubbades om 1972, då av Doreen Denning med inspelning hos Europafilm. Den versionen släpptes på hyr-VHS vid minst ett par tillfällen och på köp-VHS 1990. Dumbo dubbades om ytterligare en gång 1997 av KM Studio och Monica Forsberg, och är den dubbning som använts på alla VHS-utgåvor sedan dess och DVD-utgåvan. Observera att den första DVD-utgåvan felaktigt anger de svenska rösterna från 1946 års originaldubb i eftertexterna, men trots det är det inte den versionen som faktiskt används på skivan.

Bambi (1942):
Bambi dubbades första gången 1943 till den svenska biopremiären, och gjordes då av Per-Axel Branner hos Europafilm. Filmen dubbades om 1985 till nypremiären på bio, då av Barrefelt Produktion och Doreen Denning. Officiellt har 1943 års originaldubb aldrig släppts på VHS eller DVD, men vid köp-VHS-releasen 1994 gjordes ett misstag vid Disneys mastring i USA så att merparten av utgåvan fick 1943 års originaldubb. På de "felaktiga" exemplaren användes fortfarande bildversionen från 1985 års omdubb, så de angivna rösterna under förtexterna stämmer inte. Trots krav från dubbningsbolaget och Doreen Denning ansåg Disney det inte ekonomiskt försvarbart att dra tillbaka de felaktiga exemplaren, och därför har uppskattningsvis minst 70% av upplagan 1943 års dubbning. Misstaget rättades till inför senare upplagor, och ett begränsat antal exemplar av 1994 års utgåva har därför 1985 års omdubb. Det går inte att se på vare sig omslaget eller själva kassetten vilken version som kassetterna innehåller, utan enbart genom att lyssna på ljudet. Senare VHS-utgåvor samt DVD-utgåvorna innehåller samtliga den senaste dubbningen.

Pank och fågelfri (Fun and Fancy Free, 1947):
Detta är den enda Disney-filmen som delvis dubbats om, men inte helt. Filmen dubbades första gången 1950 av Per-Axel Branner, i en version som använts vid samtliga biovisningar samt en hyr-VHS-utgåva från mitten av 1980-talet. Halva filmen, närmare bestämt det senare inslaget Musse Pigg och bönstjälken, dubbades om 2003 inför DVD-utgåvan - troligtvis då i synnerhet Kalle Ankas röst i originaldubbningen var mindre lyckad med dagens mått mätt. Ramberättelsen samt Bongo - cirkusbjörnen har förblivit orörd, och använder fortfarande 1950 års originaldubb. Det är troligen därför som filmen, till skillnad från i stort sett alla andra Disney-filmer, inte mixats om till 5.1-ljud utan fortfarande har monoljud även på DVD. Hela originaldubben har aldrig släppts på DVD.

Askungen (Cinderella, 1950):
Askungen var den första Disney-filmen som fick ny dubbning. Den dubbades första gången 1950, då av Per-Axel Branner. Den dubbningen har tyvärr aldrig släppts på VHS eller DVD, utan bara använts vid gamla biografvisningar. Filmen dubbades om redan 1967; då av Martin Söderhjelm. Officiellt har Disney förklarat tilltaget med att språkbruket förändrats så mycket under dessa 17 år, så att dubbningen ansågs förlegad - trots det har 1967 års dubbning behållits, fastän den nu är mycket äldre än originaldubbningen var när den andra dubbningen gjordes.

Alice i Underlandet (Alice in Wonderland, 1951):
Filmen dubbades första gången 1951 inför den svenska biopremiären, och regisserades då av Per-Axel Branner. Den versionen användes vid samtliga biovisningar, och dessutom vid gamla VHS-utgåvor på både hyr-VHS och köp-VHS fram till 1992. Filmen dubbades om inför nyreleasen på VHS 1997, då av KM Studio och Monica Forsberg, och den sistnämnda versionen används på VHS-utgåvor sedan dess och alla DVD-utgåvor.

Peter Pan (1953):
Disneys tecknade klassiker Peter Pan dubbades första gången 1953 inför den svenska biopremiären, och regisserades då av Per-Axel Branner. Versionen användes vid samtliga biovisningar fram t.o.m 1986, men har tyvärr aldrig släppts på VHS eller DVD. Filmen dubbades om 1992 till nypremiären på bio, och regisserades då av Monica Forsberg. Det är den sistnämnda versionen som används på alla VHS- och DVD-utgåvor.

Lady och Lufsen (Lady and the Tramp, 1955):
Filmen dubbades första gången i Sverige 1955, då i regi av Olof Thunberg. Den versionen användes vid biovisningar fram tills 1980-talet, men har tyvärr aldrig släppts på VHS eller DVD. Dock används den dubbningen till det inslag som återfinns i SVT:s Kalle Anka och hans vänner önskar god jul varje julafton. Filmen dubbades om inför nypremiären på bio 1989, och gjordes då av Barrefelt Produktion och Doreen Denning. Den sistnämnda versionen används på alla VHS- och DVD-utgåvor.

Törnrosa (Sleeping Beauty, 1959):
Dubbades första gången 1959, då enligt uppgift av Alf Kjellin. Den versionen har bara använts vid äldre biovisningar, och har tyvärr aldrig släppts på VHS eller DVD. Filmen dubbades om 1980, då av Barrefelt Produktion med regi av Doreen Denning. Den sistnämnda dubbningen används på alla VHS- och DVD-utgåvor.

Pongo och de 101 dalmatinerna/Pongo och valptjuvarna (One Hundred and One Dalmatians, 1961):
Filmen hette ursprungligen Pongo och de 101 dalmatinerna, och dubbades första gången inför den svenska biopremiären 1961; då med Martin Söderhjelm som regissör och översättare. Den dubbningen har tyvärr aldrig släppts på VHS eller DVD, utan har bara använts vid biovisningar - senaste gången var 1987, då filmen släpptes under titeln Pongo och valptjuvarna. Filmen dubbades om 1995 till nypremiären på bio; då av KM Studio och Monica Forsberg och återigen under den ursprungliga svenska titeln. Den sistnämnda versionen har använts på alla VHS- och DVD-utgåvor.

Filmen om Nalle Puh (The Many Adventures of Winnie the Pooh, 1977):
Detta är en ihopslagning av de tre längre kortfilmerna med Nalle Puh som producerades under 1960- och 1970-talen; Nalle Puh på honungsjakt (1966), Nalle Puh och den stormiga dagen (1968) och Nalle Puh och den skuttande tigern (1974). Dessa tre kortfilmer utgör 95% av filmen, och kompletterades 1977 med några minuter nyinspelat material i form av en ramberättelse. De tre kortfilmerna dubbades 1967, 1969 respektive 1977 för biovisningar; regisserat av Martin Söderhjelm (den förstnämnda filmen) respektive Doreen Denning (de två återstående filmerna). Det mesta tyder på att den sammansatta filmen aldrig visats på bio i Sverige, och därmed inte heller dubbades under 1970-talet, men jag har inte lyckats fastställa detta med säkerhet. Första svenska visningen som jag känner till av den sammansatta filmen är en TV-visning från 1995 på dåvarande FilmNet (sedermera Canal+) - då under den något missvisande titeln Nalle Puh på nya äventyr. Den var då dubbad av KM Studio i regi av Monica Forsberg. Filmen visades därefter på SVT 1996, innan den släpptes på VHS 1997. Samtliga TV-visningar samt VHS- och DVD-utgåvorna använder 1995 års dubbning, som jag misstänker är originaldubb för filmen som helhet men som jag inte är 100% säker på. I praktiken kan man dock anse att 95% av filmen är en omdubbning, i och med de ursprungliga dubbningarna av de tre innefattande kortfilmerna.

Taran och den magiska kitteln (The Black Cauldron, 1985):
Filmen dubbades första gången 1985 till den svenska urpremiären på bio av Barrefelt Produktion och Doreen Denning, och den versionen användes på alla biovisningar. Inför VHS-utgåvan 1998 försågs filmen med ny svensk dubbning; då av Sun Studio med regi av Mikael Roupé. Jag har inte lyckats fastställa varför filmen dubbades om efter så kort tid, men det mesta tyder på att det rör sig om någon form av rättighets- eller oenighetsproblematik. Det kan också bero på att 1985 års biovisning var kraftigt nedklippt för att säkerställa en lägre åldersgräns i Sverige, och sannolikt dubbades aldrig de då saknade scenerna för originaldubben. Den svenska originaldubbningen har tyvärr aldrig använts på vare sig VHS eller DVD, utan samtliga dessa innehåller 1998 års omdubb.

Oliver och gänget (Oliver & Company, 1989):
Oliver och gänget dubbades första gången för biopremiären 1989, och gjordes då av Barrefelt Produktion med regi av Doreen Denning. Filmen försågs med ny svensk dubbning 1997 inför den första VHS-utgåvan, och den nya versionen gjordes av KM Studio och Monica Forsberg. Enligt uppgift från anonyma källor beror omdubbningen på att en av skådespelarna i den svenska originaldubben krävde mer betalt när filmen skulle släppas på VHS, vilket gjorde att Disney svarade med att dubba om hela filmen; för att "lära alla vem som bestämmer" enligt citat från anonyma källor. Alla VHS-utgåvor har använt 1997 års omdubb. När filmen släpptes på DVD 2000 innehöll den första upplagan av misstag 1989 års originaldubb, men fortfarande med rösterna från 1997 års version angivna under eftertexterna. Den "felaktiga" upplagan drogs snabbt in, och redan efter några veckor fanns korrigerade pressningar ute med 1997 års omdubb - det gör att upplagan med originaldubben är mycket svår att få tag i.

Filmer från andra bolag än Disney

Tintin - Solens tempel (Tintin et le temple du soleil, 1969):
Filmen hade svensk biopremiär 1971, då i dubbning av Lasse Swärd. Inför VHS-releasen 1981 av Esselte Video försågs filmen med ny dubbning, gjord av något företag som i creditlistan kallas för Studio 19 (som är obekant för undertecknad). Troligen är det rättighetsskäl som ligger bakom omdubbningen. DVD-utgåvan använder den sistnämnda dubbningen, och 1971 års originaldubb har bara använts på bio.

Tintin i Hajsjön (Tintin et le lac aux requins, 1972):
Filmen hade svensk biopremiär 1973, då i en dubbning som enligt olika källor antingen regisserades av Lasse Swärd eller Fred Hjelm - jag har i skrivande stund inte lyckats fastställa vilken av uppgifterna som är rätt. Inför VHS-releasen 1981 från Esselte Video försågs filmen med ny dubbning, gjord av något företag som i creditlistan kallas för Studio 19 (som är obekant för undertecknad). Troligen är det rättighetsskäl som ligger bakom omdubbningen. I det här fallet används dock 1972 års originaldubb på DVD-utgåvan, och den omdubbade versionen har därför bara använts på hyr-VHS.

My Little Pony - Ett äventyr (My Little Pony - The Movie, 1987):
Långfilmen med My Little Pony hade svensk biopremiär 1987, och var inför premiären dubbad av KM Studio med Monica Forsberg som regissör och översättare. Den släpptes senare på VHS 1990 och 1992 av Svensk Filmindustri och Transfer. Båda VHS-utgåvorna hade samma dubbning som på bio och släpptes i samma kraftigt censurerade skick som på bio, där åtta minuter av filmen klippts bort av Statens biografbyrå. Censurklippen gjordes efter att dubbningen slutförts, och därför finns hela filmen i KM Studios dubbning, fastän den versionen aldrig använts. Filmen släpptes på nytt på VHS och DVD 2003 av Pan-Vision, och hade då fått en ny dubbning gjord av Pangstudios. Till skillnad från de äldre visningarna var dessa nya utgåvor helt ocensurerade och oklippta. Enligt uppgift från projektledaren på dåvarande Pangstudios (sedermera MorganKane) krävde SF för mycket betalt för att licensiera ut 1987 års originaldubb, varför det inte var ekonomiskt försvarbart att kunna behålla den ursprungliga dubbningen till DVD-utgåvan. Enda alternativet för att kunna släppa ut filmen till acceptabel kostnad var följaktligen att dubba om den. Tyvärr har detta resulterat i att filmens originaldubb aldrig släppts på DVD, och att den dubbningen aldrig visas eller släppts i oklippt skick överhuvudtaget.

TV-serier från Disney

Nya äventyr med Nalle Puh (The New Adventures of Winnie the Pooh, 1988 - 1991):
Serien dubbades ursprungligen av Lasse Svenssons dåvarande företag Media Dubb AB, som gjorde de första 13 avsnitten av serien (eller 15 om man räknar de individuella episoderna i tvådelade avsnitt) - ursprungligen för visningar på TV3, men merparten av avsnitten har också släppts på VHS. Från och med avsnitt 14 tog KM Studio över dubbningen, och gjorde de resterande avsnitten av serien. Dessa avsnitt visades ursprungligen på SVT, men har senare även visats på andra TV-kanaler samt i viss mån släppts på VHS och DVD. I samband med den dubbningen dubbades även tre av de tidigare avsnitten, som Media Dubb tidigare gjort, om med nya röster och ny översättning. I början av 2000-talet försågs de återstående 10 avsnitten som Media Dubb gjorde med ny dubbning; då av KM Studio, men inte samma röster som deras tidigare dubbningar. Denna version gjordes ursprungligen för visningar på Disney Channel, men har på senare tid även visats på SVT samt i begränsad omfattning släppts på DVD. Den ursprungliga dubbningen av avsnitt 1 - 13 har sedan omdubbningen gjorts aldrig visats på TV, och heller inte släppts på VHS eller DVD. 11 av de 13 avsnitten med den dubbningen fanns att tillgå på gamla hyr-VHS-utgåvor från tidigt 1990-tal, som samtliga är utgångna sedan länge. De återstående två avsnitten ("Pooh Oughta Be In Pictures" och "Cleanliness is Next to Impossible") har sannolikt aldrig släppts på VHS, utan bara visats på TV, även om jag inte kunnat fastställa detta till 100%. Det förstnämnda avsnittet har förutom ursprungsvisningen på TV3 även visats på Kanal 5 i originaldubb i slutet av 1990-talet eller början av 2000-talet, men dock inte det sistnämnda.

Piff & Puff - Räddningspatrullen (Chip 'n Dale - Rescue Rangers, 1989 - 1992):
Serien visades första gången i Sverige på TV3 med start hösten 1989, och för dessa visningar dubbades serien av Lasse Svensson och Media Dubb. Jag har inte lyckats fastställa exakt vilka eller hur många avsnitt som dubbades i den omgången, men allting tyder på att det inte rörde sig om alla avsnitten av serien. Något år senare dubbades hela serien av KM Studio, för visningar på SVT samt VHS-utgåvor, då med nya röster och ny översättning - detta inkluderade de avsnitt som Media Dubb ursprungligen gjorde. Sedan omdubbningen gjordes har samtliga TV-visningar använt den versionen, och inte ens senare visningar på TV3 har använt dubbningen de själva beställde. Alla VHS- och DVD-utgåvor använder KM Studios dubb, och tyvärr finns Media Dubbs dubbningar inte att tillgå på något sätt.

TV-serier från andra bolag än Disney

Familjen Flinta (The Flintstones, 1960 - 1966):
Serien dubbades första gången i Sverige av Lasse Svensson och Media Dubb för TV3, och visades ursprungligen som del av programblocket Tecknade pärlor från Hanna-Barbera på helgmorgnar. När Cartoon Network började sända i Skandinavien började de visa serien i två olika dubbningsversioner. Vissa avsnitt visades med samma dubbning som på TV3, medan vissa dubbats om av Sun Studio i Köpenhamn med nya röster och ny översättning. Dessa båda versioner har därefter visats parallellt med varandra på Cartoon Network, till synes utan logik. Varför bara vissa avsnitt dubbats om har jag inte lyckats ta reda på. DVD-boxen med säsong 2 av serien, den enda hela säsongen som släppts på DVD i Sverige till dags dato, innehåller Media Dubbs ursprungliga dubbning för samtliga avsnitt - i vissa avsnitt visas "smakprovet" innan vinjetten dock i textad originalversion, medan dubbningen bara börjar användas efter vinjetten. Ledmotivet på boxen är heller inte likadan som vid TV3:s visningar, utan är en neutral version utan sång. De återstående säsongerna har i skrivande stund inte släppts på DVD i Skandinavien, fastän de släppts i många andra länder.

Jetsons (The Jetsons, 1962 - 1985):
Denna klassiska Hanna-Barbera-serie dubbades första gången i Sverige av Lasse Svenssons Media Dubb på uppdrag av TV3, och visades ursprungligen som del av programblocket Tecknade pärlor från Hanna-Barbera. När Cartoon Network började sända i Skandinavien började de också att visa samma serie, men då i två olika dubbningsversioner. Vissa avsnitt visades med samma dubbning som på TV3, medan vissa dubbats om av Sun Studio i Köpenhamn med nya röster och översättning samt ändrade karaktärsnamn. Dessa båda versioner har därefter visats parallellt med varandra på Cartoon Network. Varför bara vissa avsnitt dubbats om har jag inte lyckats ta reda på, men en tänkbar teori kan tänkas vara att TV3 eller dubbningsstudion inte bevarat samtliga svenska ljudband från den dubbningen.

Scooby-Doo - Var är du? (Scooby Doo, Where Are You?, 1969 - 1972):
På TV har denna första Scooby-Doo-serie enbart visats på TV3 i svenskdubbad form, och dubbades då av Mediadubb International (numera SDI Media Scandinavia). Eventuellt kan ett begränsat antal avsnitt ha hunnit dubbas av Lasse Svenssons Media Dubb innan detta för samma TV-visningar. Äldre TV-visningar på bl.a. SVT var enbart i svensktextad originalversion. Ett fåtal avsnitt har dock dubbats av andra bolag, främst Sun Studio, för olika samlingsfilmer på VHS. DVD-boxen med säsong 1 använder Mediadubb Internationals dubbning för samtliga avsnitt utom ett, medan däremot säsong 2 har en ny dubbning - ett av säsong 2-avsnitten innehåller en äldre VHS-dubb gjord av Sun Studio i Köpenhamn, medan de övriga avsnitten är nydubbade av Sun Studio Sverige. Varför inte Mediadubbs dubbning använts till säsong 2-boxen vet jag inte, men en rimlig teori kan vara att det kanske inte finns bevarat svenska masterband med den ursprungliga dubbningen för vissa avsnitt, eller att dessa bara bevarats i form av masterband med både bild och ljud (vilket gör det svårare att enbart ta tillvara på ljudet).

Josie and the Pussycats (1970 - 1972):
Denna tecknade serie från Hanna-Barbera visades första gången i Sverige på Cartoon Network, när kanalen var nystartad. Serien var då dubbad av Sun Studio i Köpenhamn, regisserad av Mikael Roupé. Under andra halvan av 1990-talet började även TV3 att visa serien; då i en ny dubbning utförd av Mediadubb International (numera SDI Media), med andra röster och ny översättning. Den sistnämnda dubbningen hade även översatt/dubbat sångerna, vilket Sun Studios dubbning inte hade. TV3:s visningar blev relativt kortlivade - förmodligen hann de visa alla 16 producerade avsnitt en gång, men utan senare reprisomgångar. Serien har inte släppts på VHS eller DVD i Skandinavien i någondera dubbning, och heller inte visats på svensk TV på senare år. Uppföljarserien Josie and the Pussy Cats in Outer Space har mig veterligen aldrig visats i svensk TV eller dubbats till svenska.

Funky Phantom (The Funky Phantom, 1971):
Denna tämligen okända serie från Hanna-Barbera visades första gången i Sverige på Cartoon Network, när kanalen var nystartad. Serien var då dubbad av Sun Studio i Köpenhamn, med Mikael Roupé som regissör. Under andra halvan av 1990-talet började även TV3 att visa serien; då i en ny dubbning med andra röster och ny översättning, utförd av Mediadubb International (numera SDI Media). TV3:s visningar blev relativt kortlivade, men förmodligen hann de visa alla 17 producerade avsnitt. Serien har inte släppts på VHS eller DVD i Skandinavien i någon av dubbningarna.

Scooby-Doo Show (The Scooby-Doo Show, 1976 - 1978):
Serien dubbades första gången i Sverige på uppdrag av TV3, och gjordes ursprungligen av Lasse Svenssons Media Dubb och senare av Mediadubb International (SDI Media). Serien har därefter även visats på Cartoon Network, men där i två olika dubbningar. Vissa avsnitt visades med samma dubbning som på TV3, medan vissa dubbats om av Sun Studio i Köpenhamn med nya röster och ny översättning. Dessa båda versioner har därefter visats parallellt med varandra på Cartoon Network för olika avsnitt. I dagsläget har ingen komplett säsongsbox med serien släppts på DVD i Sverige, men ett fåtal lösryckta avsnitt har släppts i olika VHS- och DVD-utgåvor. De flesta av dessa använder en tredje dubb, gjord speciellt för dessa utgåvor. Majoriteten av VHS-utgåvorna kom från den gamla distributören Kanal 10/Pickwick, men vilket dubbningsbolag som ansvarat för dessa dubbningar har jag inte lyckats att lista ut - enligt uppgift från inblandade skådespelare rör det sig förmodligen om antingen GSP Film eller Videobolaget.

Det var en gång - Tidernas äventyr (Il était une fois... l'homme, 1978):
Denna franska serie dubbades första gången av SVT 1979, och började visas på SVT samma år. Alla visningar på TV har använt samma dubb. Någon gång kring mitten av 1980-talet dubbades de första 24 avsnitten om, för VHS-releaser - avsnitt 1 till 12 för utsläpp från Wendros och avsnitt 13 - 24 för utsläpp från Box Collection. Dessa båda dubbningar hade delvis samma röster, men olika berättarröster. Båda dubbningarna regisserades av Tomas Bolme, och troligen dubbades båda av Videobolaget. De två sista avsnitten släpptes aldrig på VHS, och finns därmed enbart i SVT:s ursprungliga dubbning. Den första svenska DVD-utgåvan av serieboxen innehöll de båda VHS-dubbningarna, och saknade därmed de två sista avsnitten. Nyutgåvan på DVD från hösten 2008 innehåller istället SVT:s ursprungliga svenska dubb, och innefattar alla 26 avsnitt.

Teenage Mutant Hero Turtles (Teenage Mutant Ninja Turtles, 1987 - 1996):
Den tecknade serien från 1987 dubbades första gången av Lasse Svensson/Media Dubb i slutet av 1980-talet, för TV-sändningar på TV3. Några år senare släpptes serien på VHS av Scanbox, och var där dubbad av Sun Studio i Köpenhamn. På VHS-filmerna användes den amerikanska ocensurerade originalversionen, där ledmotivet säger "Teenage Mutant Ninja Turtles". Den sistnämnda dubbningen har även använts på DVD-utgåvorna. Media Dubbs TV-dubbning finns tyvärr inte att tillgå på vare sig VHS eller DVD, och har aldrig använts sedan TV-visningar i mitten av 1990-talet.

Starla och juvelriddarna (Princess Gwenevere and the Jewel Riders/Starla and the Jewel Riders, 1995 - 1996):
Denna tämligen okända serie visades första gången i Sverige på dåvarande FilmNet (sedermera Canal+), och var dubbad av Eurotroll. Några år senare visades serien på TV3, och var då omdubbad av Mediadubb International (numera SDI Media) med andra röster och ny översättning. Serien har inte släppts på VHS eller DVD i Skandinavien i någondera dubbning, och har heller inte visats på svensk TV på senare år.

Kortfilmer från Disney

Musse Piggs julsaga (Mickey's Christmas Carol, 1983):
Denna 25-minuters kortfilm visades ursprungligen som förspel till andra filmer på bio, och dubbades inför premiären 1983 av Barrefelt Produktion med regi av Doreen Denning. Denna dubbning har förutom biovisningar även använts på VHS-filmen Musse Piggs julafton, där tillsammans med ett flertal klassiska tecknade kortfilmar, som har släppts på VHS vid ett flertal tillfällen. Filmen dubbades om 2002 inför DVD-utgåvan Musse Piggs magiska jul - Julfest hos Musse, där filmen återgavs med bortklippta för- och eftertexter och tillsammans med nyproducerad ramberättelse och andra kortfilmer. Den nya dubbningen gjordes av KM Studio med regi av Anna Nyman, och har mig veterligen inte använts i andra sammanhang. De gånger som filmen visats på TV, bl.a. på TV4 vissa julaftnar, har 1983 års originaldubb använts. Originaldubbningen har tyvärr aldrig släppts på DVD, men de äldre VHS-utgåvorna är än idag relativt lättillgängliga i och med det stora antalet nyreleaser.

Prinsen och tiggarpojken (The Prince and the Pauper, 1990):
Denna längre Musse Pigg-kortfilm på 25 minuter användes i Sverige första gången på VHS-filmen Prinsen och tiggarpojken med rubriken Disney sagobibliotek, som där återfanns tillsammans med Disneys Legenden om sömniga dalen. Troligen gavs VHS-filmen ut första gången 1994, men detta är inte helt klarlagt. Dubbningen på VHS gjordes av KM Studio, med regi av Monica Forsberg. 2005 släpptes kortfilmen på DVD under titeln Walt Disney sagobibliotek - Volym 1; som innehållsmässigt är identisk med den äldre VHS-utgåvan. Prinsen och tiggarpojken dubbades om till DVD-utgåvan. Den nya dubbningen gjordes även den av KM Studio, men med Stefan Berglund som regissör. Omdubben har delvis samma röster som den äldre dubbningen, och översättningen och sångtexterna är identiska. Även de skådespelare som spelar samma röster i båda versionerna har dock spelats in på nytt till nydubben, trots att replikerna är samma. Jag har inte lyckats att komma fram till varför just denna film dubbats om, då den andra kortfilmen på samma DVD (Legenden om Sömniga dalen) inte har dubbats om.

Klassiska tecknade kortfilmer:
Historiskt har Disneys klassiska tecknade kortfilmer huvudsakligen återgetts i svensktextad originalversion. Under 1980-talet och till viss del redan 1970-talet dubbades dock en del kortfilmer, huvudsakligen till olika former av kortfilmssamlingar på bio. De flesta av dessa gjordes av Doreen Denning. Det finns även enstaka kända äldre fall med dubbade kortfilmer på bio redan under 1960-talet och ännu äldre, främst av Långben-kortfilmer. Kortfilmssamlingar på hyr-VHS under 1980-talet var med enstaka undantag odubbade, men från det att kortfilmer börjat släppas på köp-VHS från 1989 och framåt har de flesta försetts med svenska dubbningar. Alla kortfilmer har där dubbats av KM Studio, de flesta med regi av Monica Forsberg, oavsett om det funnits äldre dubbningar av samma kortfilmer eller inte. Det är dessa nyare dubbningar som också används på TV-visningar på Disney Channel och tidigare på TV4, samt på diverse DVD-utgåvor. De allra flesta av de äldre dubbningarna från 1970- och 1980-talet har aldrig släppts på VHS, men det finns enstaka undantag. Det enda 100% bekräftade fallet på köp-VHS är VHS-filmen Långbens snurriga värld från 1990, som uteslutande använder äldre biodubbningar. Vissa aspekter tyder på att det helt eller delvis även gäller VHS-filmerna Pluto och hans kompisar samt En dag med Kalle Anka, men jag har inte lyckats att fastställa det med säkerhet. På hyr-VHS användes äldre biodubbningar av Doreen Denning på kortfilmssamlingen Kom så skrattar vi/Kul med Kalle och hans vänner, men inte alla filmerna på den kassetten var dubbad. Ingen äldre dubb av kortfilmer har släppts på DVD. Originaldubbningen av Tjuren Ferdinand av Doreen Denning (ursprungligen från biofilmen Pluto, Ferdinand och Tre små grisar) används dessutom varje år i Kalle Anka och hans vänner önskar god jul på SVT på julafton, fastän det är en nyare omdubb som används på alla VHS- och DVD-utgåvor.

Kortfilmer från andra bolag än Disney

Looney Tunes/Merrie Melodies:
Dessa klassiska Warner-kortfilmer med Snurre Sprätt och andra figurer dubbades ursprungligen av Mediadubb International (sedermera SDI Media Scandinavia), och har visats på bl.a. TV3, TV1000 (i programblocket Whats Up Doc?), TV4 (i programblocket Warner-timmen) och Kanal 5. För samtliga VHS- och DVD-utgåvor används istället en nyare dubbning gjord av Sun Studio, och Mediadubbs dubbning finns tyvärr inte att tillgå i dagens läge. För vissa kortfilmer kan jag inte utesluta att det kan tänkas finnas mer än en dubbning av Sun Studio, för olika VHS- och DVD-volymer; något jag dock inte kunnat varken bekräfta eller dementera.


På denna sida:
Disney-filmer | Filmer från andra bolag än Disney | TV-serier från Disney | TV-serier från andra bolag än Disney | Kortfilmer från Disney | Kortfilmer från andra bolag än Disney

För rättelser och kompletteringar, skicka e-post till daniel@dubbningshemsidan.se.

Artikeln skriven av: Daniel Hofverberg
Artikeln skriven: 6 januari 2009
Senast uppdaterat: 1 september 2019

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern