Warning: Use of undefined constant MYSQL_TITLE - assumed 'MYSQL_TITLE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/forum/Sources/Subs-Db-mysql.php on line 55
Dubbningshemsidan - Frågesport
Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Frågesport

Välkommen till Dubbningshemsidans frågesport!

Frågesporten går ut på att besvara 10 slumpvis utvalda frågor, inom skilda kategorier. I frågesporten ingår följande slags frågor, i ordning från vanligast till minst vanligast:
Frågor om dubbningar, dubbningsbolag och dubbningsskådespelare
Frågor om filmer eller serier som i Sverige visats i dubbad form
Frågor om andra filmer och serier
Övriga allmänbildningsfrågor

Du har tre minuter på dig att svara på de 10 frågorna. Har du JavaScript-stöd påslaget i din webbläsare kommer formuläret automatiskt att skickas in när tiden är slut - i annat fall måste du själv komma ihåg att hinna svara innan tiden gått ut.

Vissa frågor består av bilder och/eller ljudklipp. Ljudklippen kan antingen spelas upp i webbläsaren (om du har Flash Player installerat), eller laddas hem som MP3-fil för att kunna spelas i valfritt program. Tiden går även under tiden du laddar hem och lyssnar på ljudfilerna, så tänk på att inte lyssna mer än nödvändigt.

I frågesporten finns följande typer:

Flervalsalternativ: Frågor med flera alternativ (mellan 2 och 8 till antalet), där ett enda är rätt. Klicka på kryssrutan till det alternativ som du tror är rätt.
Flersvarsalternativ: Samma som ovan, men med skillnaden att mer än ett alternativ kan vara rätt. Det kan vara inget, ett, flera eller rentav alla alternativ som ges som är korrekta. Du kryssar för de alternativ du tror är rätt. Om du anser att inget alternativ är rätt, så lämnar du frågan utan att kryssa för något.
Frisvar: Du skriver själv in det rätta svaret i textfältet som ges. Tänk på att skriva försiktigt, och stava rätt! Vissa vanligare felstavningar, alternativa stavningar och alternativa svar godkänns; men eftersom svaren rättas av en dator per automatik finns det ingen garanti för att dina felstavningar godkänns som rätt (alla svar loggas dock i serverns loggfiler, och felstavningar som flera personer använt kommer därför att läggas till som godkända).
Ja/nej: Frågor som kan besvaras med antingen ja eller nej. Du kryssar för det du anser är rätt.
Rangordning: De angivna svarsalternativen ska rangordnas i rätt ordning, utifrån frågeställningen. Du svarar genom att skriva siffror i textrutorna vid varje svarsalternativ. Det alternativ som ska komma först får nummer 1, därefter nummer 2, o.s.v. Varje alternativ måste få en siffra, och samma siffra får inte förekomma hos mer än ett alternativ.

Det finns en topplista med de 20 bästa resultaten, som visas när du svarat klart. Observera att topplistan visas sorterat efter antal rätta svar, och därefter per tid (om flera hamnar på samma poäng). Därför är det alltså viktigare att svara rätt på så många frågor som möjligt, än att svara snabbt.

Frågesporten styrs av ett egengjort PHP-skript, och problem kan förekomma. Skulle du upptäcka buggar, konstigheter eller svar du anser är felaktiga; tveka inte att höra av dig till daniel@dubbningshemsidan.se. Du är också välkommen att bidra med egna frågor till frågesporten, genom att skicka frågorna, de rätta svaren och eventuella svarsalternativ till ovanstående adress - enda kravet är att frågorna måste vara skrivna i neutral och opartisk form (därmed inte sagt att du själv behöver vara det).

Starta frågesporten

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern