Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

					DEN LÅNGA FLYKTEN
					(WATERSHIP DOWN)
				     Netflix serie från 2018
				   Credits för svensk version

Svenska röster:

Del 1 - Resan (The Journey):
Berättare			Nick Atkinson
Björnbär			Göran Gillinger
Blåklocka			Mikael Regenholz
Daggdroppe			Cecilia Wrangel Schoug
Daggdroppes väninna		Anna Isbäck
El-Ahrairah			Nick Atkinson
Esparsett			Göran Gillinger
Femman				Lucas Krüger
Frith				Fredrik Hiller
Fältvädda			Adam Fietz
General Svartstarr		Fredrik Hiller
Gullviva			Fredrik Hiller
Gulsporre			Göran Gillinger
Hassel				Daniel Goldmann
Hökfibbla			Nick Atkinson
Kaninbebis			Anna Isbäck
Kaninmamma 1			Cecilia Wrangel Schoug
Kaninmamma 2			Cecilia Wrangel Schoug
Kaninpojke 1			Nick Atkinson
Kaninpojke 2			Anna Isbäck
Kapten Järnek			Jan Simonsson
Kronan				Ole Ornered
Maskros				Anton Olofson Raeder
Owsla kanin 1			Anton Olofson Raeder
Owsla kanin 2			Ole Ornered
Owsla kanin 3			Ole Ornered
Silverört			Fredrik Hiller
Smultron			Anna Isbäck
Threarah			Anna Isbäck
Speaker				Fredrik Hiller

Gullvivakaniner 1		Mikael Regenholz
Gullvivakaniner 2		Nick Atkinson
Gullvivakaniner 3		Anna Isbäck
Gullvivakaniner 4		Anna Isbäck
Kaniner 1			Anna Isbäck
Kaniner 2			Anna Isbäck
Kaniner 3			Nick Atkinson
Kaniner 4			Lucas Krüger
Kaninfamilj 1			Cecilia Wrangel Schoug
Kaninfamilj 2			Cecilia Wrangel Schoug
Kaninfamilj 3			Nick Atkinson
Kaninfamilj 4			Lucas Krüger
Mässande kaniner 1		Cecilia Wrangel Schoug
Mässande kaniner 2		Cecilia Wrangel Schoug
Mässande kaniner 3		Fredrik Hiller
Mässande kaniner 4		Mikael Regenholz
Owslakaniner 1			Anton Olofson Raeder
Owslakaniner 2			Mikael Regenholz
Sandleford-kaniner 1		Anna Isbäck
Sandleford-kaniner 2		Cecilia Wrangel Schoug
Sandleford-kaniner 3		Anton Olofson Raeder
Småkaniner 1			Anna Isbäck
Småkaniner 2			Nick Atkinson
Sorlande kaniner 1		Fredrik Hiller
Sorlande kaniner 2		Anna Isbäck
Sorlande kaniner 3		Mikael Regenholz
Sorlande kaniner 4		Anton Olofson Raeder
Stora Grottan Kaniner 1		Cecilia Wrangel Schoug
Stora Grottan Kaniner 2		Anna Isbäck
Stora Grottan Kaniner 3		Ole Ornered
Stora Grottan Kaniner 4		Anton Olofson Raeder
Två kaniner 1			Anton Olofson Raeder
Två kaniner 2			Mikael Regenholz

Del 2 - Fritagningen (The Raid):
Björnbär			Göran Gillinger
Blåklocka			Mikael Regenholz
Bonde				Göran Gillinger
Bondfru				Josefina Hylén
Burhona				Anna Isbäck
Efrafahona 1			Cecilia Wrangel Schoug
Efrafahona 2			Anna Isbäck
Efrafavakt 1			Anton Olofson Raeder
Efrafavakt 2			Adam Fietz
Efrafavakt 3			Jan Simonsson
Esparsett			Göran Gillinger
Femman				Lucas Krüger
General Svartstarr		Fredrik Hiller
Hassel				Daniel Goldmann
Hyzenthlay			Cecilia Wrangel Schoug
Hökfibbla			Nick Atkinson
Höstack				Anna Isbäck
Kanin som ska märkas		Anton Olofson Raeder
Kaninhona			Cecilia Wrangel Schoug
Kapten Järnek			Jan Simonsson
Kapten Körvel			Fredrik Hiller
Kapten Nejlikrot		Mikael Regenholz
Kapten Orkidé			Adam Fietz
Kehaar				Göran Gillinger

Klöver				Josefina Hylén
Kronan				Ole Ornered
Lager				Cecilia Wrangel Schoug
Maskros				Anton Olofson Raeder
Nässla				Anna Isbäck
Smultron			Anna Isbäck
Stor kanin med klo		Fredrik Hiller
Svarta Kaninen			Josefina Hylén
Svarten				Anton Olofson Raeder
Thethuthinang			Josefina Hylén
TV				Nick Atkinson
Speaker				Fredrik Hiller
Burhonor 1			Cecilia Wrangel Schoug
Burhonor 2			Anna Isbäck
Burhonor 3			Josefina Hylén
Efrafarådet 1			Mikael Regenholz
Efrafarådet 2			Anton Olofson Raeder
Efrafarådet 3			Göran Gillinger
Sandlefordkaniner 1		Josefina Hylén
Sandlefordkaniner 2		Nick Atkinson
Sandlefordkaniner 3		Anton Olofson Raeder
Sandlefordkaniner 4		Mikael Regenholz

Del 3 - Flykten (The Escape):
Björnbär			Göran Gillinger
Blåklocka			Mikael Regenholz
Efrafavakt 1			Anton Olofson Raeder
Efrafavakt 2			Adam Fietz
Efrafavakt 3			Ole Ornered
Efrafavakt 4			Mikael Regenholz
Efrafavakt 5			Fredrik Hiller
Efrafavakt 6			Nick Atkinson
Efrafavakt 7			Jan Simonsson
Efrafavakt 8			Ole Ornered
Efrafavakt 9			Ole Ornered
Efrafavakter			Daniel Goldmann
Esparsett			Göran Gillinger
Femman				Lucas Krüger
General Svartstarr		Fredrik Hiller
Hassel				Daniel Goldmann
Hyzenthlay			Cecilia Wrangel Schoug
Hökfibbla			Nick Atkinson
Kapten Järnek			Jan Simonsson
Kapten Nejlikrot		Mikael Regenholz
Kapten Orkidé			Adam Fietz

Kehaar				Göran Gillinger
Klöver				Josefina Hylén
Kronan				Ole Ornered
Man				Daniel Goldmann
Maskros				Anton Olofson Raeder
Murvakt				Adam Fietz
Nässla				Anna Isbäck
Sagoberättande efrafavakt	Mikael Regenholz
Smultron			Anna Isbäck
Svarten				Anton Olofson Raeder
Thethuthinang			Josefina Hylén
Speaker				Fredrik Hiller
Efrafahonor 1			Anna Isbäck
Efrafahonor 2			Cecilia Wrangel Schoug
Efrafahonor 3			Josefina Hylén
Efrafahonor 4			Josefina Hylén

Del 4 - Belägringen (The Siege):
Björnbär			Göran Gillinger
Blåklocka			Mikael Regenholz
Efrafavakt 1			Anton Olofson Raeder
Efrafavakt 2			Adam Fietz
Efrafavakt 3			Ole Ornered
Efrafavakt 4			Mikael Regenholz
Efrafavakt 5			Fredrik Hiller
Efrafavakt 6			Nick Atkinson
Efrafavakt 7			Jan Simonsson
Efrafavakt som dör		Nick Atkinson
Esparsett			Göran Gillinger
Femman				Lucas Krüger
General Svartstarr		Fredrik Hiller
Hassel				Daniel Goldmann
Hyzenthlay			Cecilia Wrangel Schoug
Hökfibbla			Nick Atkinson
Höstack				Anna Isbäck
Kaninunge 1			Josefina Hylén
Kaninunge 2			Anna Isbäck
Kapten Järnek			Jan Simonsson
Kapten Nejlikrot		Mikael Regenholz
Kapten Orkidé			Adam Fietz
Kehaar				Göran Gillinger
Klöver				Josefina Hylén
Kronan				Ole Ornered

Maskros				Anton Olofson Raeder
Smultron			Anna Isbäck
Svarta Kaninen			Josefina Hylén
Svarten				Anton Olofson Raeder
Thethuthinang			Josefina Hylén
Speaker				Fredrik Hiller
2 efrafavakter 1		Anton Olofson Raeder
2 efrafavakter 2		Mikael Regenholz
Efrafakaniner 1			Anna Isbäck
Efrafakaniner 2			Ole Ornered
Efrafakaniner 3			Jan Simonsson
Efrafavakter 1			Göran Gillinger
Efrafavakter 2			Anton Olofson Raeder
Efrafavakter 3			Adam Fietz
Hedenhonor 1			Anna Isbäck
Hedenhonor 2			Anna Isbäck
Hedenhonor 3			Anna Isbäck
Hedenhonor 4			Cecilia Wrangel Schoug
Hedenkaniner 1			Cecilia Wrangel Schoug
Hedenkaniner 2			Cecilia Wrangel Schoug
Hedenkaniner 3			Ole Ornered
Hedenkaniner 4			Göran Gillinger
Kaninungar 1			Josefina Hylén
Kaninungar 2			Anna Isbäck
Kaninungar 3			Anna Isbäck


Dubbningsstudio:
SDI Media

Regissör och tekniker:
Bjarne Heuser

Översättare:
Robin Rönnbäck


Svensk version producerad av:
SDI Media


	Fotnot: Den här listan avser Netflix datoranimerade miniserie från 2018. Före det producerade 
		Martin Rosen en kanadensisk-brittisk tecknad TV-serie i tre säsonger 1999 - 2002; som
		inte har någon mer likhet med den nya serien än att båda bygger på samma litterära förlaga.
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter Den långa flykten på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern