Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

				FANTOMKATTEN
			     (THE PHANTOM CAT)
			Credits för svensk version

Svenska röster:
Berättare	Staffan Hallerstam
Fantomkatten	Mikael Ahlberg
Tuss Vildkatt	Pernilla Wahlgren
MacMus		Peter Sjöquist
Tyranndora	Vicki Benckert
Tarv		Staffan Hallerstam
Jack		Gunnar Ernblad
Arthur		Johan Wahlström
Munken		Johan Wahlström
Olaf		Magnus Rongedal
Olafs kumpan	Peter Sjöquist
Konstapeln	Mikael Ahlberg
Linda		Pernilla Wahlgren
Guiden		Gunnar Ernblad
m.fl. 


Svensk översättning:
Ulrika Pahlett

Svensk produktion:
Mediadubb International
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter Fantomkatten på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern