Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

			FILMEN OM NALLE PUH
	     (The Many Adventures of Winnie-the-Pooh)
		    Credits för svensk version

Svenska röster:

Nalle Puh och den stormiga dagen:
Berättare		Ingemar Carlehed 
Nalle Puh		Olli Markenros 
Christoffer Robin	Ulf Bergstrand 
Uggla			Carl Billquist
Sorken			Hans Lindgren
I-or			John Harryson 
Kanin			Charlie Elvegård
Kängu			Monica Forsberg
Ru			Jimmy Björndahl
Nasse			Jörgen Lantz

Nalle Puh och honungsträdet:
Berättare		Ingemar Carlehed
Nalle Puh		Olli Markenros
Christoffer Robin	Ulf Bergstrand
Uggla			Carl Billquist 
Sorken			Hans Lindgren 
I-or			John Harryson
Kanin			Charlie Elvegård
Kängu			Monica Forsberg
Ru			Jimmy Björndahl

Nalle Puh och Tiger:
Berättare		Ingemar Carlehed 
Nalle Puh		Olli Markenros 
Tiger			Peter Wanngren
Nasse			Jörgen Lantz
Kanin			Charlie Elvegård
Kängu			Monica Forsberg 
Ru			Jimmy Björndahl


Inspelat i KM Studio AB

Översättning:
Monica Forsberg
Doreen Denning (*)

Sångtexter:
Monica Forsberg 

Producent/Regi:
Monica Forsberg 

Tekniker:
Lennart Olsson
Anders Öjebo

Kreativ ledning:
Kirsten Saabye


Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.


	(*): Till "Nalle Puh och Tiger" har huvudsakligen Doreen Dennings
	dialog från den ursprungliga dubbningen av kortfilmen från 1972
	använts, men med viss bearbetning och modernisering (bl.a. för	
	att ändra Nalle Puhs och Tigers uttryck och karaktärsnamnen) utförd
	av Monica Forsberg. De övriga två kortfilmerna som utgör filmen har
	nyskriven dialog utan koppling till de äldre kortfilmerna.

	Fotnot: Dessa uppgifter gäller för den dubbning som producerades
	1992; ursprungligen för visningar på FilmNet och senare för VHS och
	(ännu senare) DVD. Jag tror inte att det finns någon tidigare dubbning
	av filmen som helhet, även om jag inte kunnat fastställa detta med
	säkerhet. Däremot finns det tidigare dubbningar	av de tre kortfilmerna
	som vävts ihop i filmen, och utgör ca 95% av denna film; producerade
	under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Om någon kan
	klargöra med säkerhet huruvida filmen som helhet dubbades innan
	1990-talet skulle jag uppskatta om ni kan höra av er. /Daniel
Klikk her for norsk creditliste for samme film
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter Filmen om Nalle Puh på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern