Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

				  FROST 2
				(FROZEN II)
			 Credits för svensk version

Svenska röster:
Anna			Mimmi Sandén
Elsa			Annika Herlitz
Olof			Nassim Al Fakir
Kristoffer		Sebastian Karlsson
Mattias			John Alexander Eriksson
Iduna			Linda Olsson
Ragnar			Felix Engström
Yelena			Astrid Assefa
Reidar			Martin Redhe Nord
Månskära		Sofia Pekkari
Kung Runar		Christian Fex
Pappsen			Torsten Wahlund
Tundraledare		Dick Eriksson
Lilla Anna		Tuva Skarby
Lilla Elsa		Viva Östervall Lyngbrant
Rösten			Aurora

Röster i Ahtohallan:
Hertig af Vessleby	Claes Månsson
Prins Hans		Erik Segerstedt
Lilla Anna		Tuva Skarby
Lilla Elsa		Viva Östervall Lyngbrant

Övriga röster:		Adrian Macéus
			Anette Belander
			Annica Edstam
			Björn Andrésen
			Cecilia Karlsson
			Clara Olsson
			Daniel Sjöberg
			Gladys Del Pilar Bergh
			Johan Wahlström
			Juno Eronn
			Lorens Kauppi
			Magnus Mark
			Magnus Wedrup
			Malin Bylund
			Robin Nordqvist
			Terese Ingelson
			Kristin Lidström
			Karolin Funke
			Åsa Sjöblom
			Thérèse Andersson Lewis
			Johan Karlsson
			David Alvefjord
			Rikard Björk
			Lars Säfsund


Sånger:

"Uti älven" ("All is Found")
Framförd av:		Linda Olsson
		
"Somligt är sig likt" ("Some Things Never Change")
Framförd av:		Mimmi Sandén
			Nassim Al Fakir
			Sebastian Karlsson
			Annika Herlitz
			och kör	
		
"In i en ny värld" ("Into the Unknown")		
Framförd av:		Annika Herlitz
			feat. AURORA	
		
"När jag blir äldre" ("When I Am Older")
Framförd av:		Nassim Al Fakir

"Renar är bättre än män’skor (forts.)" ("Reindeer(s) Are Better Than People (Cont.)")	
Framförd av:		Sebastian Karlsson
		
"Vilken väg ska jag ta?" ("Lost in the Woods")
Framförd av:		Sebastian Karlsson

"Visa dig" ("Show Yourself")		
Framförd av:		Annika Herlitz
			Linda Olsson
		
"Ett litet kliv" ("The Next Right Thing")		
Framförd av:		Mimmi Sandén


Dialogregissör:
Johan Lejdemyr

Dialogöversättare:
Maria Rydberg

Sångregissör:
Joakim Jennefors

Sångöversättare:
Sharon Dyall


Inspelningsstudio:
SDI Media

Inspelningstekniker:
Mikael Regenholz

Bokare:
Enny Rönnbäck

Produktionsledare:
Maria Hellström

Svensk mix:
Shepperton International

Ansvarig utgivare:
Eric Broberg
Walt Disney Studios Motion Pictures Sweden AB

Swedish Version Creative Executive:
Michael Rudolph


Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.
Klikk her for norsk creditliste for samme film
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter Frost 2 på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern