Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

			HAPPY FEET
		Credits för svensk version

Svenska röster:
Mummel			Oskar Nilsson
Gloria			Anna Sahlene
Memphis			Jakob Stadell
Marianne		Myrra Malmberg
Ramon			Erik Ahrnbom
Manfred			Max Lorentz
Noak			Göran Engman
Fröken Viola		Susanne Barklund
Fru Astrakan		Sussie Eriksson
Nestor			Adam Fietz
Lombardo		Magnus Rongedal
Rinaldo			Göran Gillinger
Raul			Ola Forssmed
Storlabben		Ole Ornered
Mummel som Barn		Daniel Melén
Gloria som Barn		Amanda Jennefors
Elefantsälar		Lennart Jähkel
			Jacob Nordenson
			Bengt Skogholt
			Fredrik Nordström

Övriga röster:		Jesper Salén
			Kim Sulocki
			Sharon Dyall
			Magnum Coltrane Price
			Jan Modin
			Mattias Knave
			Bengt Järnblad
			Anna Nordell
			Daniel Sjöberg
			Magnus Roosmann
			Charlotte Ardai Jennefors
			Adam Giertz
			Emelie Clausen
			Mikaela Tidermark
			Isidor Beslik-Löfdahl
			Axel Karlsson
			Elias Bellman
			Matilda Smedius
			Lawrence Mackrory
			Jessica Strömberg
			Johan Lejdemyr
			Emma Ramberg
			Marcus Hartwig
			Stefan Lindstedt
			Anna Lundström
			Heidi Gardenkrans
			Emma Liljeqvist


Sånger:
"The Message"
Framförd av:	Axel Karlsson

"Boogie Wonderland"
Framförd av: 	Amanda Jennefors

"Blinka lilla stjärna"
Framförd av: 	Daniel Melén

"Talisman"
Framförd av:	Max Lorentz
		Sharon Dyall
		Anna Nordell
		Emelie Clausen

"Kungen i vårt gäng"
Framförd av:	Adam Fietz
		Erik Ahrnbom
		Magnus Rongedal
		Göran Gillinger
		Ola Forssmed

"Om hon går sin väg"
Framförd av:	Erik Ahrnbom
		Adam Fietz
		Magnus Rongedal
		Göran Gillinger
		Ola Forssmed


Regissör:
Joakim Jennefors

Översättning:
Mediaplant

Studio:
Sun Studio A/S

Inspelningstekniker:
Fredrik Nordström
Johan Lejdemyr

Mix:
Johan Høyer

Projektledare:
Lawrence Mackrory
		
Producent:
Svend Christiansen
Sun Studio


Svensk version producerad av:
Sun Studio A/S


	Fotnot: För närvarande saknar jag info om vem den faktiska översättaren är (utöver företaget
	Mediaplant), då Warner/Sandrew Metronomes credits bara anger detta. Om någon kan komplettera
	med info om vem översättaren och textförfattaren är, så skulle jag uppskatta om ni kan
	höra av er. /Daniel
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter Happy Feet på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern