Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits - Kortfilmer

Björnar och bin
(Beezy Bear)

Kalle Anka
Svenska röster:
Kalle Anka		Andreas Nilsson
Skogvaktaren		Roger Storm

Studio:			KM Studio AB
Regi:			Anna Nyman
Översättning:		Lasse Torefeldt
Kreativ ledning:	Kirsten Saabye
Tekniker:		Daniel Bergfalk
			Anders Öjebo
			Thomas Banestål


Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.


Fotnot: Det finns (minst) en äldre dubbning av filmen, som återfinns på
VHS-filmen En dag med Kalle Anka. Där spelas skogvaktaren av John
Harryson och Kalle Anka såvitt jag kan avgöra av Per-Erik Hallin. Tyvärr har
jag inte lyckats att ta reda på vem som gjort dubbningen, eller vad den har
för
ursprung, men det kan röra sig om en biodubbning från 1980-talet. Jag kan
heller
inte helt utesluta möjligheten att det finns ännu fler dubbningar av samma
film.
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.se

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern