Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits - Kortfilmer

Da'n före doppareda'n
(The Night Before Christmas)

Silly Symphonies
Svenska röster:
Sång			Bertil Engh

Studio:			KM Studio AB
Regi:			Monica Forsberg
Sångtexter:		Mats Wänblad
Kreativ ledning:	Kirsten Saabye
Tekniker:		Daniel Bergfalk
			Anders Öjebo
			Thomas Banestål


Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.


Fotnot: Det finns ingen dialog i kortfilmen, utan enbart sång i början och
slutet. I de flesta sammanhang i Sverige har kortfilmen visats i
original-version utan översatt sång, men åtminstone på VHS-filmen Walt
Disney
julfavoriter hade sångerna dubbats - kanske har samma dubbning
även använts i andra sammanhang, men jag känner inte till något.
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.se

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern