Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits - Kortfilmer

En vintersaga
(Once Upon a Wintertime)

Silly Symphonies
Svenska röster:
Berättare		Roger Storm
Solosång		Monica Forsberg
Kör			Roger Storm
			Bertil Engh
			Nina Alfredsson
			Olli Markenros
			Örjan Samuelsson
			Anders Öjebo

Studio:			KM Studio AB
Regi:			Monica Forsberg
Översättning:		KM Studio AB
Sångtexter:		Monica Forsberg
Kreativ ledning:	Kirsten Saabye
Tekniker:		Daniel Bergfalk
			Anders Öjebo
			Thomas Banestål


Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.


Fotnot: Detta var ursprungligen en del av långfilmen Melody
Time, men lanserades senare som fristående kortfilm. Av långfilmen
som helhet finns mig veterligen ingen svensk dubbning. Det kan tänkas
finnas tidigare dubbningar än denna av den fristående kortfilmen, även
om jag inte känner till någon. Den här dubbningen gjordes 1990, och
det har inte gjorts någon senare dubb än den.
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.se

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern