Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits - Kortfilmer

Kalle Ankas fina fångst
(Bootle Beetle)

Kalle Anka
Svenska röster:
Berättare		Roger Storm
Stövelbaggen		Roger Storm
Kalle Anka		Per-Erik Hallin

Studio:			KM Studio AB
Regi:			Monica Forsberg
Översättning:		KM Studio AB
Kreativ ledning:	Kirsten Saabye
Tekniker:		Daniel Bergfalk
			Anders Öjebo
			Thomas Banestål


Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.


Fotnot: Det finns en tidigare dubbning av filmen, som användes till
kortfilmssamlingen Kalle Ankas skrattkalas, som gick på bio i
Sverige 1984 (och troligen även 1978). I den dubbningen var
berättaren och stövelbaggens repliker översatta och dubbade, och
insekten kallades där för "luffarfoting"; men Kalle Ankas repliker
var kvar på engelska och översattes inte heller via textning. På
filmen angavs inte vem som gjorde rösten till
luffarfotingen/stövelbaggen, och jag har heller inte lyckats att få
fram uppgifter om det. Troligen var det Doréen Denning som svarade
för regi och översättning, men jag har inte lyckats få det bekräftat.
Det är osannolikt att det skulle finnas ytterligare dubbningar av
denna kortfilm, men dock inte helt uteslutet.
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.se

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern