Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits - Kortfilmer

Lava
(Lava)

Övrig Disney
Sånger framförda av:
Alexander Lycke
Sonja Aldén

Studio:			SDI Media
Sånginstruktör:		Joakim Jennefors
Sångöversättning:	Sharon Dyall
Inspelningstekniker:	Adam Vassée
Projektledare:		Maria Hellström
Svensk mix:		Shepperton International
Kreativ ledning:	Kirsten Saabye


Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.se

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern