Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits - Kortfilmer

Tre små grisar
(Three Little Pigs)

Silly Symphonies
Svenska röster:
Gris 1			Liza Öhman
Gris 2			Monica Forsberg
Gris 3			Bertil Engh
Vargen			Jan Koldenius

Studio:			KM Studio AB
Regi:			Monica Forsberg
Översättning:		Mats Wänblad
Sångtexter:		Monica Forsberg
Kreativ ledning:	Kirsten Saabye
Tekniker:		Daniel Bergfalk
			Anders Öjebo
			Thomas Banestål


Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.

Fotnot: Det finns en tidigare dubbning av samma kortfilm, som gjordes
1971 som del av bioprogrammet Pluto, Ferdinand och Tre små grisar.
Den dubbningen regisserades och översattes av Doreen Denning, men jag
saknar uppgifter om rösterna. Jag vet heller inte vilka sångtexter som
användes i den dubbningen - jag misstänker att det där användes den mer
kända publicerade texten till "Ingen rädder för vargen här", istället
för den lite ändrade text som används i den nyare dubbningen, men jag
har inga säkra belägg för detta. Tyvärr har den kortfilmssamlingen
och dess dubbning aldrig släppts på VHS eller DVD, och har mig veterligen
heller inte visats på bio efter 1971.
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.se

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern