Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

			MASK
	  	  Svenska credits

Svenska röster:
Matt Trakker		Staffan Hallerstam
Bruce Sato		Gunnar Ernblad
Alex Sector		Peter Harryson
Hondo MacLean		Staffan Hallerstam
Brad Turner		Gunnar Ernblad
Dusty Hayes		Staffan Hallerstam
Buddy Hawkes		Gunnar Ernblad/
			Per Sandborgh
Gloria Baker		Beatrice Järås
			Åsa Göransson
Calhoun Burns		Peter Harryson/
			Per Sandborgh 
Jacques LaFleur		Gunnar Ernblad
Jolio Lopez		Gunnar Ernblad
Scott Trakker		Staffan Hallerstam
T-Bob			Per Sandborgh
Datorröst		Beatrice Järås/
			Åsa Göransson
Miles Mayhem		Peter Harryson
Cliff Dagger		Per Sandborgh
Sly Rax			Peter Harryson
Vanessa Warfield	Beatrice Järås/
			Åsa Göransson
Bruno Sheppard		Per Sandborgh/
			Peter Harryson
m.fl.


Översättning:
Gunnar Ernblad
C-G Johnson

Regi & Producent:
Lasse Svensson

Studio:
GSP Film AB

Svensk produktion:
Lasse Svensson - Media Dubb


		Uppgifter från Trefa Video AB
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter MASK på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern