Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Norske stemmer og credits

						  GUTTEN MED DET TIKKENDE HJERTE
						(JACK AND THE CUCKOO CLOCK HEART)
						    Credits for norsk versjon

Norske stemmer:
Jack		Trond Teigen
Madeleine	Siv Klynderud
Frøken Acacia	Malin Helene Pettersen
Anna		Tine Skjold
Arthur		Øyvind B.Lyse
Brigitte	Katrine Blomstrand
Joe		Jon Bjørnstad 
Luna		Agnes Fasting
Georges Méliès	Simen Sand

Samt:		Cathrine Bang Norum
		Fredrik Paasche
		Gaute Boris Skjegstad
		Scott Maurstad


Oversetter:
Siv Klynderud

Regissør:
Andreas Carlsson

Dubbingstudio:
KM Studio


Norsk versjon produsert av:
Audio Resort A/S
Tilføyelser og rettelser mottas med takk på e-post til daniel@dubbningshemsidan.seSøk etter Gutten med det tikkende hjerte på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern