Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

			RUGRATS - FILMEN
			  På svenska


Tommy och Angelica   Annica Smedius
Stu           Per Sandborgh
Farfar och Howard    Johan Hedenberg
Didi          Susanne Barklund
Drew och Phil      Dick Eriksson
Chuckie         Hasse Jonsson
Lil           Maria Rydberg
Betty          Vicki Benckert
Boris          Hans Wahlgren
Charlotte        Charlotte Ardai-Jennefors
Chaz          Jan Simonsson
Dil           Pernilla Wahlgren
Gert Gissel       Micael Bindefeld
Frank          Peter Harryson
Margret         Claire Wikholm


		samt

Erik Arhnbom, Staffan Hallerstam, Mia Hansson, Irene Lindh
och Sebastian Paulsson


Kör - Charlotte Ardai-Jennefors, Joakim Jennefors, Jan Johansen, Andreas Nilsson,
Henrik Rongedal, Magnus Rongedal, Maria Rydberg, Annica Smedius


Dialogregi, inspelning och ljudredigering:
Morgan Elfving - Tobias Derwinger

Musikproducent:
Morgan Elfving - Tobias Derwinger

Översättning:
Annica Smedius

Projektledning:
Jan Westerberg

Ljudmix:
Pinewood

Producent och ansvarig utgivare:
John A. Mirisch


Dubbningen utförd av Media Dubb International
för United International Pictures AB (Sverige)
		Tack till Birgitta på United International Pictures (UIP)
		som bidragit med ovanstående uppgifter
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter Rugrats på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern