Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

				SMURFARNA
			       (THE SMURFS)
			Credits för svensk version

----- MEDIA DUBBS VERSION (MERPARTEN AV SÄSONG 1 - 8): -----

Svenska röster:
Gammelsmurfen		Per Sandborgh
Glasögonsmurfen		Andreas Nilsson
Klunssmurfen		Per Sandborgh
Smurfan			Maria Weisby
Kokettsmurfen		Steve Kratz
Glufssmurfen		Andreas Nilsson
Muskelsmurfen		Carl-Johan Rehbinder (Tidigare avsnitt)/
			Gunnar Ernblad (Senare avsnitt)
Fixarsmurfen		Hasse Jonsson
Sprattsmurfen		Hasse Jonsson
Latsmurfen		Carl-Johan Rehbinder (Tidigare avsnitt)/
			Gunnar Ernblad (Senare avsnitt)
Buttersmurfen		Steve Kratz
Målarsmurfen		Andreas Nilsson
Poetsmurfen		Hasse Jonsson
Sasette			Maria Weisby
Piggsmurfen		Steve Kratz
Slarvsmurfen		Per Sandborgh
Natursmurfen		Carl-Johan Rehbinder (Tidigare avsnitt)/
			Gunnar Ernblad (Senare avsnitt)
Skräddarsmurfen		Hasse Jonsson
Snickarsmurfen		Hasse Jonsson
Farfarsmurfen		Andreas Nilsson
Gargamel		Steve Kratz
Gargamels medhjälpare	Hasse Jonsson
Hogatha			Maria Weisby
Stortrut		Gunnar Ernblad
Jätten Klosso		Carl-Johan Rehbinder (Tidigare avsnitt)/
			Gunnar Ernblad (Senare avsnitt)
Moder Natur		Maria Weisby
Fader Tid		Hasse Jonsson
Vårtpaddor		Gunnar Ernblad
			Per Sandborgh
			Hasse Jonsson
			Andreas Nilsson


Översättning och sångtexter:
Gunnar Ernblad

Studio:
Talkback
TuF Studio
Media Dubb

Regi och produktion:
Lasse Svensson
Media Dubb AB


----- MEDIADUBB INTERNATIONALS VERSION (SÄSONG 9): -----

Svenska röster:
Gunnar Ernblad
Hasse Jonsson
Steve Kratz
Andreas Nilsson
Per Sandborgh
Maria Weisby


Översättning:
TuF Produktion

Svensk produktion:
Mediadubb International AB


----- MEDIADUBB INTERNATIONALS VERSION (TILLÄGGSDUBB, DELAR AV SÄSONG 1 - 8): -----

Svenska röster:
Gammelsmurfen		Per Sandborgh
Glasögonsmurfen		Erik Ahrnbom
Smurfan			Maria Weisby
Gargamel		Jan Simonsson
Kokettsmurfen		Jan Simonsson
Klunssmurfen		Per Sandborgh
Buttersmurfen		Jan Simonsson
Muskelsmurfen		Gunnar Ernblad
Fixarsmurfen		Hasse Jonsson
Sprattsmurfen		Hasse Jonsson
Latsmurfen		Gunnar Ernblad
Hogatha			Irene Lindh
Stortrut		Gunnar Ernblad

Övriga röster:		Mikael Ahlberg
			Ulf Isenborg


Översättning och sångtexter:
Gunnar Ernblad

Svensk produktion:
Mediadubb International AB
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter Smurfarna på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern