Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

				SNÖVIT OCH DE SJU DVÄRGARNA
			     (SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS)
				Credits för svensk version

  ----- 1938 ÅRS ORIGINALDUBB: -----

Svenska röster:
Snövit		Tatiana Angelini 
Prinsen		Gösta Kjellertz 
Drottningen/
Häxan		Hjördis Pettersson 
Glader		Carl-Gunnar Wingård 
Blyger		Nils Hultgren 
Kloker		Rune Carlsten 
Butter		Stig Järrel 
Trötter		Ragnar Falk
Prosit		Ragnar Falk 
Spegeln		Tord Stål
Jägaren		Tord Stål
Dvärgsångare	Wiggerskvartetten


Sånger: (*)

"Önskesången"
Svensk text: Nils Bohman & Karl Lennart
Framförd av: Tatiana Angelini och Gösta Kjellertz

"En sång"
Svensk text: Nils Bohman och Karl Lennart
Framförd av: Gösta Kjellertz

"Om du sjunger och ler"
Svensk text: Karl Lennart
Framförd av: Tatiana Angelini

"Nu visslar vi ett slag"
Svensk text: Nils Bohman
Framförd av: Tatiana Angelini

"Hej hå"
Svensk text: Okänt, men troligen Karl Lennart
Framförd av: Wiggerskvartetten

"Tvättsången"
Svensk text: Nils Bohman
Framförd av: Rune Carlsten

"En tokig sång"
Svensk text: Karl Lennart
Framförd av: Wiggerskvartetten 

"En dag är prinsen här"
Svensk text: Nils Bohman
Framförd av: Tatiana Angelini


Regi:
Per-Axel Branner

Översättning:
Nils Bohman

Sångtexter: (*)
Nils Bohman
Karl Lennart

Musikalisk ledning:
Sune Waldimir

Tekniker:
Emil Pehrsson

Inspelat på Europafilm

Mix utförd vid Walt Disney Hyperion Studios, Los Angeles


  ----- 1982 ÅRS OMDUBB: -----

Svenska röster:
Snövit		Anna-Lotta Larsson
Prinsen		Bruno Wintzell
Drottningen	Lil Terselius
Spegelrösten	Georg Rydeberg
Berättaren	Sture Ström
Jägaren		Jan Nygren
Häxan		Helena Brodin
Kloker		John Harryson
Butter		Olof Thunberg
Glader		Hans Lindgren
Blyger		Mille Schmidt
Prosit		Bert-Åke Varg
Trötter		Stig Grybe
Dvärgsångare	Snövättarna


Sånger: (*)

"Önskesången"
Svensk text: Nils Bohman & Karl Lennart (introduktionstext av Doreen Denning)
Framförd av: Anna-Lotta Larsson och Bruno Wintzell

"En sång"
Svensk text: Doreen Denning
Framförd av: Bruno Wintzell

"Om du sjunger och ler"
Svensk text: Karl Lennart
Framförd av: Anna-Lotta Larsson

"Nu visslar vi ett slag"
Svensk text: Nils Bohman
Framförd av: Anna-Lotta Larsson

"Hej hå"
Svensk text: Doreen Denning
Framförd av: Snövättarna

"Tvättsången"
Svensk text: Doreen Denning och Nils Bohman (sista versen)
Framförd av: John Harryson

"En tokig sång"
Svensk text: Karl Lennart (verser), Nils Bohman (refräng) och Doreen Denning (bearbetning)
Framförd av: Snövättarna, Hans Lindgren, Mille Schmidt och Anna-Lotta Larsson

"En dag är prinsen här"
Svensk text: Nils Bohman, Karl Lennart och Doreen Denning
Framförd av: Anna-Lotta Larsson


Svensk bearbetning och regi:
Doreen Denning

Sångtexter: (*)
Doreen Denning
Nils Bohman
Karl Lennart

Musikalisk ledning:
Gunnar Svensson

Inspelat på Europa Film

Tekniker:
Ann Otto
Mari-Anne Barrefelt
Sven Fahlén
Lars Klettner

Producent:
Mari-Anne Barrefelt


Svensk version producerad av:
AB Svensk Filmindustri


(*):	Tyvärr verkar det inte finnas dokumenterat exakt hur det ligger till med
	sångtexterna i filmens originaldubb, vilket även innefattar flera av sångerna
	i omdubben. Allting tyder dock på att olika sånger skrivits av Nils Bohman
	respektive Karl	Lennart, trots att enbart den förstnämnda omnämnts under
	förtexterna, men vem som skrivit respektive sång är oklart. Till ovanstående lista
	har jag försökt att reda ut detta genom omfattande research samt översättnings-
	och textanalyser, med varierande resultat - somliga är i stort sett solklara, medan
	vissa av sångerna inte har gått att avgöra med säkerhet. Vid dessa osäkra fall går
	det kanske inte att utesluta möjligheten att Karl Lennart bearbetat befintliga
	texter av Nils Bohman, vilket skulle förklara de tvetydiga stilarna. Om någon vet
	mer om detta, var vänlig hör av er till undertecknad.

	Fotnot: Alla biovisningar sedan 1982 och alla video- och DVD-utgåvor av
	filmen innehåller den nya dubbningen. Den svenska originaldubben har
	inte visats sedan 1973 på bio. I originaldubbningen fanns ingen berättarröst
	(den informationen återgavs endast skriftligt).
Klikk her for norsk creditliste for samme film
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter Snövit och de sju dvärgarna på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern