Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits

			THUNDERBIRDS
		Credits för svensk version

Svenska röster:
Alan		Linus Wahlgren
Fermat		Oliver Åberg
Jeff		Mattias Knave
Tintin		Therese Reuterswärd
Lady Penelope	Pernilla Wahlgren
The Hood	Claes Ljungmark
Parker		Per Sandborgh
Brains		Hasse Jonsson
Transon		Annica Smedius
Scott		Nick Atkinson

Folk		Linus Wahlgren
		Oliver Åberg
		Mattias Knave
		Therese Reuterswärd
		Pernilla Wahlgren
		Claes Ljungmark
		Per Sandborgh
		Hasse Jonsson
		Annica Smedius
		Nick Atkinson
Pojkelever	Linus Wahlgren
		Oliver Åberg
		Mattias Knave
		Claes Ljungmark
		Per Sandborgh
		Hasse Jonsson
		Nick Atkinson
m.fl.


Inspelat hos Eurotroll AB

Regi:
Patrik Ström

Översättning:
Anoo Bhagavan

Tekniker:
Patrik Ström

Producent:
Lasse Svensson


Svensk version producerad av:
Eurotroll AB


	Tack till Lasse Svensson på Eurotroll,
	som bidragit med ovanstående uppgifter
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.seSök efter Thunderbirds på CDON

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern