Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Recensioner

Sanna Persson Halapi
Hette tidigare: Susanna Persson
Crediteras ibland som: Sanna Persson

Titlar där Sanna medverkar:

SELECT recensioner.id, titel, originaltitel, anpassad_titel, senast_uppdaterat AS senast_uppdaterat_timestamp, DATE_FORMAT(skrivet, '%Y-%m-%d') AS skrivet, DATE_FORMAT(senast_uppdaterat, '%Y-%m-%d') AS senast_uppdaterat, GROUP_CONCAT(rollfigur ORDER BY medverkande.id SEPARATOR ',') AS rollfigur, GROUP_CONCAT(medverkande.rubrik ORDER BY medverkande.id SEPARATOR ',') AS rubrik, avdelning, beskrivning FROM recensioner INNER JOIN medverkande ON medverkande.recensionsid = recensioner.id WHERE medverkande.personid = '11216' AND avdelning != '' GROUP BY recensioner.id ORDER BY senast_uppdaterat_timestamp DESC, medverkande.id
Got error 28 from storage engine