Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Sångtextsregister

Lägg till nya sångtexter

Fyll i alla uppgifter du kan. Om det är något du inte vet (exempelvis låtskrivarens eller sångarens namn, etc.), lämna då det fältet tomt. Missbruka inte detta formulär och använd det inte om du inte är hyfsat säker på att du vet de korrekta och kompletta sångtexterna till låten ifråga. Kan du bara delar av sångtexterna, skicka istället e-post till webbmastern och använd inte formuläret. Observera att endast svenskspråkiga sångtexter till dubbade filmer/serier ska postas här - engelskspråkiga originaltexter hör alltså inte hemma i denna avdelning. Det bör också påpekas att det i avdelningen bara ska postas sångtexter som verkligen förekommer i filmerna/serierna ifråga - utökade sångtexter från exempelvis CD-skivor och dylikt ska inte postas.

Ditt namn (som du vill att det ska visas på sidan):
Din e-post-adress:
Visa e-post-adressen på sidan

Ange film eller serie (välj en existerande från listan, eller skriv in titeln själv om den inte finns med)Eller ange en ny titel:
Långfilm   TV-serie

Dubbningsversion som sångtexterna gäller för:
(Välj alternativ i listan, eller skriv in eget. Finns det bara en dubbning av denna film/serie, lämna då fältet tomt. Observera att "Första dubbning" och "Andra dubbning" syftar på TV-serier, och bör inte användas vid långfilmer.).

Eller egen beskrivning:

Sångens titel:

(om sången inte har någon uppenbar titel, ex. ledmotiv till TV-serier, beskriv den istället - exempelvis "Ledmotiv" eller dylikt)

Musik (kompositör):

Originaltext skriven av:

Svenska sångtexter:

Framförd av:
(sångare - inte rollfigurer)
(vem/vilka sångarna är som sjunger sången ifråga i den svenska versionen av filmen/serien. Om du inte vet, så lämna tomt. Rollfigurers namn ska inte anges här.)

Skriv sångtexterna i fältet nedan. Radbrytningar bevaras, och allting kommer att presenteras exakt som du skriver in dem (HTML-kod får inte användas).


För att verifiera att du är en levande människa (och inte en robot), skriv in följande siffror i textrutan nedanför. Du ska skriva in som siffror, utan mellanslag eller bindestreck.
NOLLA - FYRA - SJUA - SEXA
Skriv in ovanstående siffror:

Var god dubbelkolla att allt du skrivit stämmer, innan du sparar. Sångtexterna kommer att publiceras omedelbart utan någon kontroll, så missbruka inte funktionen.

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern