Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Sångtextsregister
I samarbete med Magic Movies/SingAlong

Prenumerera på uppdateringar

Fyll i detta formulär om du vill få e-post med information varje gång som nya sångtexter läggs till i Sångtextsregistret. Du läggs då till i en särskild utskickslista, och får e-post varje gång som någon lägger till nya sångtexter. Efter att du skickat in formuläret, kommer du att få ett bekräftelsebrev via e-post, med en länk som du måste följa för att verkligen läggas till i utskickslistan - detta av säkerhetsskäl. Observera att namn och e-post-adresser som du anger inte kan ses av någon annan än sajtens webbmaster - inklusive andra som finns med på utskickslistan - och adressen kommer inte att ges ut till någon utomstående.

OBS! Eftersom alla kan lägga till nya sångtexter i registret (och inte bara webbmastern), är det oundvikligt att det förr eller senare förekommer oseriösa sångtexter eller spam - därför är det inte säkert att alla e-post-meddelanden du får verkligen gäller seriösa sångtexter. Än så länge har dock mängden oseriösa inlägg varit minimalt, varför det i dagsläget inte är ett stort problem.

Ditt namn:
Din e-post-adress:

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern