Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Sångtextsregister
I samarbete med Magic Movies/SingAlong

Peter Pan

Följa John

Dubbningsversion: Omdubb
Musik: Oliver Wallace
Text: Tead Sears och Winston Hibler
Svensk text: Monica Forsberg
Framförd av: Kör
Sångtexterna bidragna av: Disneyfilmsidan/SingAlong

Ställ er i en rad nu,
en rad nu, en rad nu.
Sen gör ni allt som jag gör,
vi leker "Följa John"

Ni måste gå där jag går,
där jag går, där jag går.
Ni måste stå där jag står,
ni måste följa John!

Tidum, tidi
och tide-lidum-tidej
På kul, på lek
Och ni följer efter mej
Så kom, var med,
och ingen får säga nej,
det blir tide-lidi och tide-lidum-tidej

Det blir tide-lidi och tide-lidum-tidej

Sångtexterna inlagda: måndag den 25 juli 2005 kl. 04:48:37
Sidan senast uppdaterad: lördag den 29 oktober 2005 kl. 12:48:37

Sök efter Peter Pan på CDON

Rättelser & kompletteringar

Om någon information ovan är felaktig eller saknas, fyll då i nedanstående formulär med korrekt information. Sidan kommer inte automatiskt att uppdateras med den rätta informationen, utan skickas först till administratör för kontroll och godkännande - därför kan det ta några dagar innan sidan uppdateras med dina ändringar.

Ditt namn:
Din e-post-adress:
Sångtitel:
Dubbningsversion:
Musik:
Text:
Svensk text:
Framförd av:
Sångtexter:
Beskriv ändringarna:
(för att underlätta administrationen och
påskynda uppdateringen, beskriv så noggrant
som möjligt vilka ändringar du gjort)
För att verifiera att du är en levande människa (och inte en robot), skriv in följande siffror i textrutan nedanför. Du ska skriva in som siffror, utan mellanslag eller bindestreck.
SEXA - NOLLA - NIA - ÅTTA
Skriv in ovanstående siffror:
 

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern