Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Recensioner

Titlar producerade av Irish Film Board:

SELECT *, senast_uppdaterat AS senast_uppdaterat_timestamp, DATE_FORMAT(skrivet, '%Y-%m-%d') AS skrivet, DATE_FORMAT(senast_uppdaterat, '%Y-%m-%d') AS senast_uppdaterat FROM recensioner INNER JOIN rel_produktionsbolag ON rel_produktionsbolag.recensionsid = recensioner.id WHERE rel_produktionsbolag.bolagsid = '1235' AND avdelning != '' ORDER BY senast_uppdaterat_timestamp DESC
Got error 28 from storage engine