Dubbningshemsidan

Creditversioner - Bio

I denna avdelning: Bio | TV | Video | DVD

Välkommen till denna avdelning, där jag kommer att gå in på creditversioner. D.v.s. den svenska bearbetning som görs för filmer och serier som inte har med själva dubbningen att göra, exempelvis översättning av skärmtitlar, sluttexter, etc. Artikeln kommer i första hand att koncentrera sig på om svenska röster finns angivna och i sådana fall var och hur. Detta är visserligen i utkanten av området för denna hemsida, men jag tycker ändå det är ett viktigt ämne att ta upp. Jag önskar verkligen att jag inte skulle behöva skriva en sådan här artikel, då jag tycker att det borde vara en självklarhet att alltid ange vilka skådespelare som medverkat och vilka som gjort den svenska versionen. Tyvärr verkar dock många distributörer inte hålla med mig om det...

WARNER BROS.
Som regel sätter Warner Bros. ut svenska credits vid dubbade filmer på bio, men tyvärr inte riktigt jämt. I dagsläget känner jag till två undantag: Pokémon - Filmen och Scooby-Doo (spelfilmen). Vid dessa två filmer fanns ingen svensk creditversionering alls - Förtexter och titlar stod på engelska, och inga röster angavs. Det är för mig okänt huruvida uppföljarna till Pokémon hade samma brist, eller om röster angavs på dessa.

BUENA VISTA INTERNATIONAL
Förr i tiden har det varit lite si och så, men på senare år listas alltid svenska röster och studiocredits på Disneys filmer. På bio oftast tidigt under sluttexterna, men i enstaka fall händer det att det listas i slutet, efter alla sluttexter. Även titeln i början av filmerna står oftast på svenska, och ibland även övriga förtexter. Hur det ligger till med översättning av textskyltar och annat under filmernas gång varierar dock, även om Disney överlag verkar bli latare och latare med åren...

TRIANGELFILM
Triangelfilm har inte gett ut många dubbade filmer. Men där så förekommit, exempelvis på nyligen aktuella Det levande slottet, har inga svenska credits överhuvudtaget skrivits ut - inte ens efter alla sluttexter. Ingen övrig bildbearbetning verkar heller göras, utan filmerna ges ut i originalversion med utbytt ljud.

ALLA ÖVRIGA DISTRIBUTÖRER
Mig veterligen har alla biofilmer från alla övriga distributörer alltid satt ut svenska credits - Om inte annat åtminstone efter filmens slut. Säkerligen kan det dock finnas andra filmer där credits saknas, som jag inte känner till. I så fall, skulle jag uppskatta information om det.


Om jag har glömt bort någon TV-kanal eller något videobolag som sänder eller distribuerar filmer eller serier i dubbad form, vänligen kontakta mig så ska jag se till att uppdatera sidan. Om du har några frågor, synpunkter eller funderingar beträffande vad som står på denna sida, tveka inte att kontakta mig. Du kan hitta både e-post-adress, vanlig adress, telefonnummer och faxnummer på Dubbningshemsidans startsida.

Till sist vill jag uppmana alla som läser detta, både vanligt folk som ser på serier och filmer, samt personer inblandade i dubbningar (personal på dubbningsbolag samt skådespelare), att kontakta videobolagen eller TV-kanalerna (i förekommande fall) och påpeka bristen med att inte ange vilka skådespelare som medverkat eller vilka som dubbat filmerna och serierna. Jag tycker detta är en oacceptabel brist, och jag är säker på att jag inte är den enda... Tillsammans kan vi kanske få videobolagen och TV-kanalerna att ändra sig!

Artikeln skriven och sammanställd av: Daniel Hofverberg

Sidan senast uppdaterad: 24 december 2005

© 1999-2005 Daniel Hofverberg

© 2017 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna