Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Creditversioner - TV

I denna avdelning: Bio | TV | VHS | DVD

SVERIGES TELEVISION (SVT)/SVT BARN
SVT Barn (och i förekommande fall övriga SVT-kanaler) sätter oftast ut svenska röster (i grupp), översättare och dubbningsstudio; antingen under eller direkt efter sluttexterna till deras svenskdubbade TV-serier. Tyvärr anges dock rösterna nästan alltid i grupp (utan att det framgår vem som spelar respektive rollfigur), och oftast är röstlistan också ofullständig som bara anger de större rösterna. Nuförtiden framgår det heller nästan aldrig vem som regisserat eller varit inspelningstekniker för produktionerna, eller övriga uppgifter förutom just översättare. Vid serier som tidigare gått på andra TV-kanaler (oftast Disney Channel, Nickelodeon eller Cartoon Network) finns oftast inga som helst utsatta dubbcredits. Vid de dubbade långfilmer de visar varierar det en hel del. Oftast visar SVT inte filmernas rätta svenska bildversioner, utan ibland står röster utsatta efter sluttexterna och ibland inte alls. Endast vid enstaka fall har jag sett dubbade långfilmer visas med rätt bildversion. Jag har kontaktat SVT för en förklaring vid ett flertal tillfällen, men har till dags dato inte fått något svar.

TV3
Nuförtiden sänder TV3 inga serier riktade till barn längre, utan bara någon enstaka svenskdubbad långfilm. De långfilmer jag sett har inte haft vare sig svensk bildversion eller utsatta dubbcredits. På den tiden när TV3 fortfarande sände (mängder av) barnprogram var det på 1990-talet gott ställt, där de flesta program hade utsatta svenska, norska och danska röster, översättare och dubbningsbolag. Det blev sämre med åren, och under första halvan av 2000-talet (innan de helt slutade med Barntrean) hade de flesta program inga dubbcredits alls.

TV4
TV4 har de senaste åren inte sänt några barnprogram alls, sedan TV4 Komedi lades ner (som tog över alla tecknade serier som TV4 själva förut sände). De senaste 10 åren som TV4 sände barnprogram hade inga program några som helst utsatta dubbcredits. Före det fanns det enstaka undantag, men vanligt förekommande har det aldrig varit.

KANAL 5
Nuförtiden sänder Kanal 5 inga barnprogram eller svenskdubbade serier, utan bara någon enstaka svenskdubbad långfilm. De långfilmer jag sett har inte haft vare sig svensk bildversion eller utsatta dubbcredits. På den tiden när Kanal 5 fortfarande sände regelbundna barnprogram hade de allra flesta serier inga utsatta dubbcredits alls. Det fanns enstaka undantag, och dessutom ytterligare några fall där dubbningsstudio men inget mer angavs. I de fall där Kanal 5 köpt in serier som tidigare gått på andra kanaler behölls vanligtvis samma bildversion som på dessa kanaler.

VIASAT FILM
Vid alla dubbade långfilmer jag sett saknas helt svenska dubbcredits, och filmerna visas i ursprunglig bildversion (oftast engelska). Viasat Film har inte sänt några svenskdubbade TV-serier sedan dess att kanalen en gång i tiden hette TV1000.

C MORE
C More (tidigare Canal+ och före det FilmNet) har inte sänt svenskdubbade TV-serier sedan de första åren som kanalen hette Canal+. Vid de dubbade långfilmer som sänts används uteslutande ursprunglig bildversion, och skandinaviska dubbcredits verkar alltid saknas helt och hållet.

CARTOON NETWORK/BOOMERANG
Barnkanalen Cartoon Network dubbar ju nu alla deras program på både svenska, norska och danska (dock med undantag av Tom & Jerry, som fortfarande bara visas på engelska). Det är imponerande. Vad som är mindre imponerande är att man aldrig sätter ut varken svenska eller danska röster, eller dubbningsbolaget. Visserligen bör man nämna till deras försvar att det kan bli besvärligt att sätta ut informationen eftersom man då måste ange information för både Sverige, Norge och Danmark, då kanalen sänder samma version till alla skandinaviska länder med separata ljudspår. Men det blir ändå inte så mycket information som måste anges, förut satte ju TV3 alltid ut dubbningsinformation för både Sverige, Norge och Danmark vid deras tecknade serier, även fast de sänder tre separata versioner av kanalerna till resp. land och alltså inte behöver göra det. Cartoon Network är ju egentligen en amerikansk kanal, även om själva sändningarna sker från England. Jag vet därför inte i vilket land besluten om att inte ange röster eller credits fattas. Jag har i alla fall skrivit till Londonkontoret ett par gånger, men har aldrig fått svar. Om jag får det längre fram kommer det att skrivas här.

NICKELODEON
Samtliga dubbade program på Nickelodeon (vilket innebär 99% av kanalens program) visas nuförtiden i ursprunglig bildversion, och i nästan samtliga fall kapas sluttexterna av någon outgrundlig anledning. Inga program i dagens läge har utsatt vare sig röster, studiocredits eller dubbningsstudio - detta trots att Nickelodeon sänder ut separata kanaler för Sverige, Norge och Danmark, istället för en och samma kanal som bl.a. Cartoon Network. Under kanalens barndom, fram tills tidigt 2000-tal, angavs ofta röster och dubbningsstudio, eller åtminstone dubbningsstudio, efter sluttexterna på de flesta program. Men tyvärr har detta försämrats till det sämre under senare år, och nu saknas både röster och t.o.m. de ursprungliga eftertexterna till programmen. Mina mail angående detta till Nickelodeon har till dags dato inte resulterat i några svar eller förklaringar.

DISNEY CHANNEL/DISNEY XD/DISNEY JUNIOR
På alla TV-serier visas titel, avsnittsnamn, sluttexter och eventuella textskyltar under avsnittens gång på engelska, och har inte översatts på något sätt. De svenska versioner av vissa serier med titlar och avsnittsnamn översatta på svenska, som bland annat visats i Disneydags, används inte. Disney Channel har alltid haft utsatta dubbcredits i någon form på majoriteten av alla program; bara enstaka filmer och serier saknar dubbcredits. Förr i tiden visades svenska, norska och danska dubbcredits i slutet av eftertexterna, i form av vit text mot svart bakgrund. De senaste 10 åren används istället textremsor (textbaserade DVB-undertexter) för att visa dubbcredits för det språk man har valt, men i samband med att man övergick till detta system ändrades tyvärr röstlistorna från att ange en noggrann lista med vem som spelar respektive rollfigur till att istället bara lista rösterna i grupp. I övrigt anges oftast översättare och regissör, men vanligtvis inte tekniker om det inte är samma som regissören. Ofta anges dubbningsstudio, men inte alltid.


Artikeln skriven och sammanställd av: Daniel Hofverberg

Sidan senast uppdaterad: 29 juli 2019

© 1999 - 2019 Daniel Hofverberg

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern