Dubbningshemsidan

Creditversioner - TV

I denna avdelning: Bio | TV | Video | DVD

SVERIGES TELEVISION (SVT)
För att börja med SVT anger de ofta svenska röster vid deras dubbade program, men inte alltid. Vid de dubbade långfilmer de ibland visar är det dock värre. även i de fall som svenska versioner har gjorts för bio eller video och där svenska röster anges vid något tillfälle, visar SVT oftast inte dessa versioner, utan visar originalversionerna med utbytt ljud istället. Ibland anger man istället röster separat efter filmerna, men långt ifrån alltid. Endast vid enstaka fall har jag sett dubbade långfilmer visas med rätt creditversion. Jag har kontaktat SVT för en förklaring vid ett flertal tillfällen, men har aldrig fått något svar.

TV3
London-baserade TV3 är ju förmodligen den svenska kanal som visar flest barnprogram (möjligtvis med undantag för Kanal 5), och man är också bäst vad gäller mängden dubbade program. Vad gäller att ange svenska röster och dubbningsbolag är det dock inte lika bra ställt. Förr i tiden (fram till för några år sedan) brukade man alltid ange denna information - Då rullade svenska, norska och danska credits (röster, översättare och dubbningsbolag) under förtexterna, trots att bara ett av språken verkligen hörs. Detta för att kunna visa samma bildmaster på både svenska, norska och danska TV3. Tyvärr tycks man dock verkligen ha tappat stinget på sistone. Vid samtliga dubbade program jag sett på TV3 (svenska, norska och danska, bör tilläggas) de senaste två åren har inga som helst credits angivits, även om jag har väldigt svårt att förstå varför. Jag har kontaktat TV3:s svenska kontor i Stockholm ett par gånger för att få en förklaring till varför man inte anger skådespelarna, men har inte fått något direkt bra svar. I ett skriftligt svar till mig kommenterades att de inte har som krav att dubbningsbolaget ska skicka information till dem om skådespelarna i de tecknade serierna, men jag har fortfarande inte fått någon förklaring till varför, eller varför de inte gör något åt det. Om jag får det, kan ni läsa om det här. Det kan ha att göra med att de flesta program som går på TV3 nu tidigare har gått på Fox Kids (i samma dubbning), och Fox Kids inte anger denna information, men det är knappast någon ursäkt.

TV4
TV4 anger nästan aldrig någon information om svenska röster, men i några enstaka fall anges i alla fall dubbningsbolaget. Det finns dock enstaka undantag, exempelvis TV-serien Pokémon (dubbad av Eurotroll) där både röster och dubbningsbolaget listas efter sluttexterna, samt Sailor Moon där de flesta uppgifter listas under vinjetten. I fallet med Sailor Moon är det dock inte omöjligt att man inte sätter ut informationen som service, utan hellre för att dölja den japanska titeln i början (som creditsen visas samtidigt som, med en färgad platta under creditlistan, så man inte ska se vad som finns under). Varför man annars inte anger röster vet jag inte, och mina brev och fax till TV4 har inte resulterat i något konkret svar.

KANAL 5
Under en lång period visade Kanal 5 nästan aldrig några tecknade serier eller filmer, men detta har förändrats nu och även om Kanal 5 inte riktigt visar lika mycket som TV3 (om än nära på), så har man i alla fall ett ganska stort antal barnprogram. I de fall där Kanal 5 har köpt in serier som tidigare gått på andra kanaler, händer det ibland att de visar samma creditversioner som dessa kanaler har gjort och då står det ibland utsatt svenska röster och övrig dubbningsinformation (så är exempelvis fallet med Taz-mania). Vid de tecknade serier som Kanal 5 själva köpt in och som inte gått på något annan kanal står dock, mig veterligen, mycket sällan svenska röster utsatt. I något enstaka fall har det dock hänt att man har angivit vilket dubbningsbolag som har dubbat serien, men ingen annan information. Undantaget är Batman, där svenska credits (röster, tekniker och dubbningsbolag, dock inte översättare) faktiskt ofta finns angivet vid förtexterna till programmet. Av någon anledning dock inte jämt... Jag har kontaktat Kanal 5 i Stockholm vid ett par tillfällen via brev och fax angående detta, men har inte fått något hållbart svar. Det enda svar jag fått är att de inte anger credits "av platsbrist", vad som nu menas med det (i synnerhet som de har angett det i Batman)... Om jag får något tydligare besked angående utsättandet av svenska credits kommer jag att skriva om det här.

TV 1000
Denna kanal visar mycket sällan tecknade serier, men när man gör det anges inte rösterna. Vid dubbade långfilmer visas ibland den riktiga svenska creditversionen som följaktligen innehåller information om rösterna, men det är ganska sällsynt. Ofta byter man bara ut ljudet vid de dubbade filmerna, men visar bilderna från originalversionen. I och för sig kan man misstänka att detta beror på att TV1000 sänder på både svenska, norska och danska samtidigt och det därför blir svårt att välja ett språk att sända bilderna på. Men någonting borde man göra, som det är nu så blir ingen glad, varken svenskar, norskar eller danskar. Det bör dock nämnas att TV1000, vid Disneys filmer, faktiskt ofta visar de rätta creditversionerna. Det hjälper dock inte mycket då man istället, vid flera fall (bl.a. Aladdin - Jafars återkomst), har brutit sluttexterna innan rösterna anges, vilket jag tycker är oförlåtligt. Det finns dock fall där TV1000 visat rätta creditversioner, både bland Disneys program och övriga (exempel på det sistnämnda är Pinocchios äventyr, som var aktuellt under stora perioder av fjolåret), men det är inte speciellt ofta.
Obs! TV1000 har numera slutat sända analogt via satellit och sänder sedan ett par år tillbaka bara digitalt. Därför kommer jag inte längre att kunna uppdatera informationen om TV1000 ovan. Informationen i detta stycke var aktuellt när TV1000 bröt sina analoga sändningar, men jag kan inte svara för vad som hänt sen dess. Läsare får gärna hjälpa till genom att skicka mig uppdaterad information om TV1000:s förmåga att visa svenska creditversioner.

CANAL + (SVERIGE & FILM1)
Förr i tiden gjorde Canal+ eller dåvarande FilmNet alltid som TV1000 gör (se ovan), men detta har dock börjat att förändras sedan man delat upp kanalen i separata versioner för Sverige, Norge och Danmark. Nu för tiden sänder man ofta den rätta creditversionen med angiven dubbningsinformation vid de dubbade långfilmer som kanalen sänder (i de fall som det finns någon sådan). Så gjorde man exempelvis med Disneyfilmen Den otroliga vandringen II, Balto, änglahund 2 och nu TV-aktuella Antz. Nämnas bör att man då sänder olika creditversioner i Canal+ Sverige, Norge och Danmark, så att informationen är rätt i alla versionerna. D.v.s. man byter alltså inte bara ut ljudspåret vid sändningarna i resp. land, utan sänder olika masterband i resp. land. Visserligen händer det fortfarande att man på enstaka filmer inte visar rätt creditversion, men jag antar att detta är tillfälligheter. Tyvärr sätter man dock fortfarande oftast inte ut något om rösterna vid de tecknade serier som man visar (vilket är mycket få nuförtiden), eller i de fall som det inte finns någon speciell svensk creditversion för de dubbade långfilmerna. Det är dock positivt att man har gjort stora framsteg på området på sistone, så om vi har tur kanske Canal+ snart kommer att börja sätta ut rösterna vid samtliga dubbade långfilmer. Jag har i flera års tid skrivit till Canal+ och påpekat deras brister angående detta, men jag vet inte om detta har bidragit till att man idag bättrat sig på området eftersom de mycket sällan svarat på mina brev.
Obs! Canal+ har numera slutat sända analogt via satellit och sänder sedan knappt två år tillbaka bara digitalt. Därför kommer jag inte längre att kunna uppdatera informationen om Canal+ ovan. Informationen i detta stycke var aktuellt när Canal+ bröt sina analoga sändningar, men jag kan inte svara för vad som hänt sen dess. Läsare får gärna hjälpa till genom att skicka mig uppdaterad information om kanalens förmåga att visa svenska creditversioner.

CARTOON NETWORK
Barnkanalen Cartoon Network dubbar ju nu alla deras program på både svenska och danska (dock med undantag av Tom & Jerry, som fortfarande bara visas på engelska). Det är imponerande. Vad som är mindre imponerande är att man aldrig sätter ut varken svenska eller danska röster, eller dubbningsbolaget. Visserligen bör man nämna till deras försvar att det kan bli besvärligt att sätta ut informationen eftersom man då måste ange information för både Sverige och Danmark, då kanalen sänder samma version till båda länderna, med bara dubbningarna i separata ljudspår. Men det blir ändå inte så mycket information som måste anges, förut satte ju TV3 alltid ut dubbningsinformation för både Sverige, Norge och Danmark vid deras tecknade serier, även fast de sänder tre separata versioner av kanalerna till resp. land och alltså inte behöver göra det. Cartoon Network är ju egentligen en amerikansk kanal, även om själva sändningarna sker från England. Jag vet därför inte i vilket land besluten om att inte ange röster eller credits fattas. Jag har i alla fall skrivit till Londonkontoret ett par gånger, men har aldrig fått svar. Om jag får det längre fram kommer det att skrivas här.

NICKELODEON
Jag har ännu inte sett fler än enstaka program på Nickelodeon, men vid de program jag sett har det inte stått ett ord om vare sig röster, dubbningsbolag eller studiocredits. Tidigare (för ett par år sedan) angav man enligt uppgift röster och dubbningsbolag efter programmen, men tydligen har detta förändrats till det sämre på sistone. Tyvärr har jag inte fått tag på adresser eller faxnummer till något av Nickelodeons kontor, och har därför inte kunnat påpeka bristen eller be om en förklaring.

FOX KIDS
Den amerikanska barnkanalen Fox Kids började ju för några år sedan med sändningar över Skandinavien, och alla deras tecknade program dubbas på både svenska, norska och danska liksom deras trailers och annat. Spelfilmer (d.v.s icke-tecknade serier) textas dock istället för dubbas, och detta får väl anses som en fördel i de flesta fall. Tyvärr anger man aldrig vare sig svenska, norska eller danska röster eller vilket dubbningsbolag som dubbat serierna. Detta är mycket tråkigt, men tyvärr har jag inte lyckats få tag i adressen eller faxnumret till något av kanalens kontor (i något land), och därför har jag inte kunnat skriva och påpeka bristen eller kunnat be om en förklaring. Om någon har adress, vänligen kontakta mig.

DISNEY CHANNEL
På alla TV-serier visas titel, avsnittsnamn, sluttexter och eventuella textskyltar under avsnittens gång på engelska, och har inte översatts på något sätt. De svenska versioner av vissa serier med titlar och avsnittsnamn översatta på svenska, som bland annat visats i Disneydags, används inte. I slutet av seriernas eftertexter listas svenska, norska och danska credits (röster, dubbningsstudio, regi, översättare, tekniker och i vissa fall vem som sjunger ledmotivet), i form av vit text mot svart bakgrund. De amerikanska sluttexterna snabbas upp, för att på så sätt hinna visa skandinaviska credits innan vinjettmusiken under sluttexterna spelats färdigt. De svenska, norska och danska creditlistorna sker i form av en skärmbild per språk - Alltså kläms både röster och studiocredits in på samma skärmbild. För ovanlighetens skull listas studiocredits före rösterna. Allt går mycket snabbt (vid de flesta serier cirka 2 - 3 sekunder per skärmbild), och det är mycket svårt att hinna läsa allt. Är man intresserad av att läsa creditsen mer ingående är man därför i praktiken tvungen att spela in sluttexterna på video, så man sen kan sätta på stillbild under creditlistan. Hur omfattande rollistorna är varierar kraftigt. På vissa serier är de svenska creditsen betydligt mer omfattande än de norska och danska, på vissa serier är det precis tvärtom. Tyvärr verkar de skandinaviska creditsen vara samma i alla avsnitt, och ändras alltså inte beroende på vilka karaktärer som verkligen medverkar i avsnittet ifråga. Det är lite synd, eftersom det ju innebär att man kanske inte får reda på vem som gjort rösten till vissa gästroller. Undantaget är klassiska tecknade kortfilmer (som Disney Channel faktiskt dubbar, till skillnad från både SVT och Kanal 5 på sin tid), där creditlistorna verkar göras om för varje enskild kortfilm. Dessutom tycks man ha haft lite väl bråttom ibland vid inskrivningen av creditsen, och vissa stavfel förekommer - Exempelvis har Eurotroll kallats för Eurotoll...

Alla långfilmer visas i amerikansk creditversion, d.v.s. samma som på DVD. Alltså står både förtexter och sluttexter på engelska, och textskyltar under filmerna översätts inte. Det är lite tråkigt, men förståeligt då kanalen är avsedd för både Sverige, Norge och Danmark (med bara olika ljudspår) och det därför vore svårt att annars bestämma sig för vilket land man ska prioritera och vilket lands bildversion man ska visa - Antagligen har de därför ansett att det mest rättvisa är att visa allt i en neutral engelsk version. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis är det bästa beslutet, men jag har i alla fall en viss förståelse för det... Även på långfilmer snabbas sluttexterna upp något, för att därmed precis hinna visa svenska, norska och danska credits efter sluttexterna innan musiken från sluttexterna hinner avslutas. Samma information som från de officiella svenska creditlistorna från bio och video verkar användas, men allt är packat ihop (mindre typsnitt och tätare), för att kunna rymma allt på färre antal sidor/skärmbilder än i originalet. Det gör det ännu svårare än vid TV-serier och näst intill omöjligt att verkligen hinna läsa de svenska creditsen...

Även om jag har en del att anmärka mot, ska dock Disney Channel ha en eloge då det är den första TV-kanalen i Skandinavien med vett nog att alltid sätta ut dubbningscredits. 

BARNKANALEN
Barnkanalen av någon outgrundlig anledning gjort sommaruppehåll tills 18 augusti och jag inte hade tillgång till kanalen innan sändningsuppehållet började, kan jag inte uttala mig om hur det ligger till med credits på denna kanal - Men då kanalen ägs och drivs av SVT förmodar jag att det mesta som skrivits om SVT ovan också gäller Barnkanalen.


Artikeln skriven och sammanställd av: Daniel Hofverberg

Sidan senast uppdaterad: 3 augusti 2003

© 1999-2005 Daniel Hofverberg

© 2017 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna