Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Creditversioner - video

I denna avdelning: Bio | TV | Video | DVD

OBS! Denna avdelning åsyftar videoutgåvor på VHS. Nuförtiden släpps det förstås inga VHS-filmer längre, men sidan finns kvar av historiska skäl. Bildversioner på VHS behöver inte nödvändigtvis vara samma som på DVD, därför finns en separat sida med information om creditversioner på DVD.

BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT (DISNEY)
För ett antal år sedan hade Disney stora problem med svenska creditversioner, och ofta släppte man filmer och serier på video i originalversion fast med utbytt ljud, och då angav man heller ofta inte svenska röster, översättare, dubbningsbolag eller någon sådan information. Men dessbättre har allt detta förändrats. Nu för tiden översätts alltid titeln från början och ibland även andra texter på skärmen. De senaste fyra åren har jag heller aldrig sett någon videofilm från Disney där svenska röster och dubbningsinformation inte har angivits. De anger alltid röster, eventuella sångcredits, översättare, regissör, dubbningsstudio och formella dubbningsbolaget (Disney Character Voices International, Inc). Övrig info, exempelvis tekniker, är det dock lite si och så med, men det är väl heller inte det viktigaste... Detta är imponerande, även om jag tycker det borde vara en självklarhet. Hur man anger informationen varierar dock. Filmer som har gått på bio släpps nu för tiden alltid med den riktiga svenska creditversionen, samma som på bio. Det innebär oftast att svenska röster finns angivna vid ett tidigt skede under sluttexterna, även om övrig dubbningsinformation oftast inte anges förrän efter alla sluttexter. Det är dock betydligt bättre än ingenting. Vid rena videofilmer, d.v.s. filmer som inte har gått på bio utan kommer direkt på video, gör man dock oftast det enklare för sig, och släpper ut filmerna, bortsett från filmens titel i början, i originalversion. Röster och övrig dubbningsinformation anges då inte förrän efter alla sluttexter. Medan detta är oacceptabelt på bio, är det dock fullt godkänt på video eftersom man ju, om inte annat, kan spola förbi eftertexterna på bild. Och kom ihåg att även den enklast tänkbara lösningen vad gäller att ange röster är betydligt bättre än att inte ange det alls, som många andra företag gör. På detta område är faktiskt Disney ett stort föredöme i dagens läge, och är det enda företag där jag på senare år inte sett en enda film utan svenska credituppgifter utsatta. När ska alla andra distributörer lära sig något av Buena Vista...?

NEW STAR HOME ENTERTAINMENT/EGMONT ENTERTAINMENT AB
Videofilmerna från Egmont (och New Star) innehåller i stort sett aldrig någon svensk creditversion, utan filmerna släpps ut i originalversion med utbytt ljud. Men på somliga filmer står dock svenska röster angivna, även om det är på långt ifrån alla. När det står angivet står det som regel efter filmens slut (efter alla sluttexter). Exempel på filmer där svenska credits har angivits är Matilda, Ferngully 2 - Djuren i fara och Svanprinsessan 1, 2 och 3, medan vid filmer som exempelvis Casper - den magiska historien (2:an), Casper möter Wendy (3:an), Zeus och Roxanne, Ensam hemma 3 och Anastasia står inte ett ord om varken vilka röster som medverkar eller ens vilket dubbningsbolag som gjort den svenska versionen. Särskilt i fallet med Anastasia är det speciellt oacceptabelt, eftersom informationen fanns med när filmen gick på bio (visserligen bara efter alla sluttexter, men ändå). Det är därför verkligen märkligt att man inte har kunnat släppa ut samma version på video. även vid alla andra filmer är det synnerligen irriterande och oacceptabelt. Jag har kontaktat Egmont Entertainment AB för en förklaring till detta, och i det skriftliga svar jag fick kunde man läsa att de försöker att alltid ange svenska röster men att man inte alltid kan p.g.a. tidsbrist. Vid en första anblick låter detta som en trovärdig förklaring, men när det börjar vara så många filmer där det inte finns angivet så håller det inte som ursäkt längre. Dessutom tar det knappast särskilt lång tid att få dit informationen eftersom man alltid bara sätter ut denna info efter filmens slut (efter sluttexterna). Om Egmont skulle förändra sin policy till kommande releaser, kommer jag att sätta ut ny information om detta här.

CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION AB (CIC)
CIC släpper ut de flesta av sina filmer utan svensk creditversion, och byter alltså bara ut ljudet till svenska medan alla texter på skärmen står kvar på engelska. Det är också mycket sällan som man anger svenska röster eller någon annan dubbningsinformation. Av alla videofilmer jag sett från detta företag är det bara enstaka där svenska röster har angivits, däribland långfilmen Lassie (d.v.s. den nyaste filmen med Lassie), Resan till Amerika 3 och 4 samt videoreleasen av Antz. Vid samtliga dessa angavs svenska röster, översättare och dubbningsbolag vid lämpligt ställe, oftast i början av sluttexterna. Somliga biofilmer, exempelvis Prinsen av Egypten och Flykten från hönsgården, har också släppts i rätt svensk creditversion vid videoreleasen. Nästan alla andra filmer från detta bolag har dock släppts helt utan information om vare sig skådespelare eller dubbningsbolag (däribland exempelvis Paulie och Familjen Flinta i Viva Rock Vegas). Detta är verkligen beklagligt och synnerligen irriterande. Jag har kontaktat CIC skriftligen vid ett flertal tillfällen för att få en förklaring till detta, men har i skrivande stund inte fått något svar. Om jag någonsin får svar kommer information om detta att återfinnas här.

WARNER HOME VIDEO AB
Warner Bros. är ju en av de verkliga jättarna i branschen (bortsett från Disney) och därför borde de kunna ha resurser att alltid sätta ut de svenska rösterna vid deras dubbade filmer. Så är dock inte alltid fallet. Vid i stort sett alla filmer som gått på bio innehåller videoreleaserna samma creditversion som vid bioutsläppen, och därför finns nästan alltid röster och dubbningsinformation angivet vid dessa filmer. Det finns två undantag till detta, Pokémon och Scooby-Doo, som båda två saknade svenska credits på bio. Vid videoreleasen av Pokémon stod allting på svenska (förtexter, textskyltar, sluttexter, o.s.v). Av någon anledning listade man dock ändå de amerikanska rösterna under sluttexterna, och väntade tills efter filmens slut med att sätta ut svenska credits. I fallet med Scooby-Doo släpptes videofilmen helt utan credits - Förtexterna och textskyltar under filmens gång hade helt enkelt gått upp i rök (stod inte ens på engelska!). Sluttexterna stod på engelska, och efter sluttexterna listades svenska röster och studiocredits...

Filmer som släpps direkt på video och inte gått på bio före, är det dock klart värre med. På en del filmer finns det angivet, men långt ifrån alla. Vid filmer som Rädda Willy 3, Black Beauty (långfilmen), På rymmen, Brisby och NIMH:s hemlighet 2, Joey och samtliga tecknade Scooby Doo-filmer som Warner släppt står inte ett ord om rösterna, medan vid filmer som exempelvis Trollet i parken, änglahund 2, Den lilla pandan och Balto står röster och all annan önskvärd information listat. Jag har kontaktat Warner skriftligen vid ett par tillfällen för att få någon förklaring angående detta, men har i skrivande stund inte fått något svar (brev och e-post till Warner om allt utom creditversioner får jag dock alltid svar på...). Om jag får det kommer information om det att finnas här.

SANDREW METRONOME AB (SANDREWS)
Sandrews är ju ett stort etablerat företag och borde därför ha alla möjligheter att producera bra svenska creditversioner och ange röster, men så är tyvärr inte fallet. Visserligen har inte företaget släppt särskilt många filmer som är dubbade, men vid de filmer man har släppt har Sandrews som regel inte gjort någon svensk creditversion utan släpper ut filmerna på engelska, med bara utbytt ljud. Då har man heller inte satt ut någonting om röster eller dubbningsbolag, vilket är mycket dålig stil. Det finns dock undantag, exempelvis Air Bud räddar spelet (uppföljaren till Air Bud). Där står titeln i början på svenska och rösterna anges på sluttexterna. Tyvärr står dock ingenting annat än just rösterna, alltså inte ens dubbningsbolaget, vilket är svagt. Dessutom stod fullständiga svenska credits utsatt vid Asterix och Obelix möter Caesar, där all önskvärd information listades - Om än enbart efter alla sluttexter. Förutom dessa två undantag har jag aldrig sett någon film från Sandrews där svenska credits har angetts. Detta är verkligen tråkigt och irriterande, inte minst för dubbningsbolagen (och skådespelarna), som inte får den uppmärksamhet de i regel så väl förtjänar. Jag har kontaktat Sandrews ett antal gånger via både fax och brev för att få en förklaring till detta, men har aldrig fått något svar. Om jag någonsin får det kommer ni att kunna läsa om det här.
Obs! Numera verkar Warner Home Video i Sverige och Sandrews i praktiken gått ihop och distribuerar filmer tillsammans. Fortfarande gäller dock informationen på denna sida för Sandrew och Warner var för sig - D.v.s. Sandrew verkar inte ha blivit bättre av att gå ihop med Warner, eller vice versa.

SVENSK FILMINDUSTRI AB/TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT
SF har hand om distribution av filmer från bl.a. Twentieth Century Fox. Förvisso kan jag inte garantera vem av dessa parter som ansvarar för brister i creditversionering, men sannolikt är det SF eftersom deras logo visas i början av filmerna. Och mycket brister finns det... Bland annat Titan AE, som är det mest katastrofala jag sett i mitt liv... På videoreleasen förekom både en svenskdubbad version och den amerikanska originalversionen på samma band. Den svenska versionen innehöll enbart amerikansk creditversionering - Vare sig förtexter, sluttexter eller texter under filmens gång stod på svenska, och inte heller stod det ett ord om svenska röster eller dubbningscredits. Och otroligt nog är det faktiskt inte det värsta...! På den amerikanska originalversionen av filmen på samma band fanns inga som helst credits - Inga förtexter, inga textskyltar och inga sluttexter alls! I slutet av filmen visas istället en bakgrundsbild i 5 minuter med musik... Uppenbarligen verkar SF ha använt sig av en neutral creditversion (som brukar användas för att kunna byta ut sluttexter och dylikt till olika språk) men glömt bort att sätta dit någon text istället. Jag skulle gärna vilja få en förklaring till hur en sådan här extrem brist kan förekomma...

Vidare har SF gett ut Ice Age - Även denna släpptes enbart i amerikansk creditversionering, och den officiella svenska creditversionen från bio användes inte. Det stod heller inte utsatt ett dugg om svenska röster eller dubbningsbolag. Det enda positiva är att den amerikanska originalversionen på samma band den här gången hade normala credits, och inte var samma "tomma" version som Titan AE... Och nu senast De magiska skorna som relativt nyligen släpptes på video. Även här var filmen släppt i amerikansk bildversion - Visserligen översattes titeln i början av en speakerröst, men det var också allt... Några svenska credits angavs inte överhuvudtaget. Jag har förvisso inte sett bioreleasen av denna film (då den aldrig fick premiär i Skellefteå), men jag skulle förmoda att svenska credits angavs då. Jag har flera gånger kontaktat SF angående dessa brister, bland annat till ansvarige utgivaren till respektive film som saknat credits, men har aldrig fått något som helst svar.

Man skulle ju kunna tro att Svensk Filmindustri borde måna om den svenska filmindustrin, men så är uppenbarligen inte fallet med denna extrema nonchalans mot både skådespelare och dubbningsbolag (för att inte tala om de slutgiltiga tittarna och kunderna)...

Artikeln skriven och sammanställd av: Daniel Hofverberg

Sidan senast uppdaterad: 29 juli 2019

© 1999 - 2019 Daniel Hofverberg

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern