Dubbningshemsidan

Dubbningshemsidan

Recensioner

Sök bland recensioner på sidan (enkel och avancerad sökning)


Välkommen till den nya och förbättrade recensionsavdelningen, som innehåller ett stort antal recensioner av långfilmer och TV-serier, samt dess ev. svenska versioner (dubbningar).

Recensioner i det nya recensionssystemet sorteras som standard efter datumet då recensionerna senast uppdaterades (inte när de ursprungligen skrevs, som tidigare varit fallet). Du kan dock ändra sorteringsordning genom att klicka på kolumnrubrikerna här nedan. Klicka en gång till på samma rubrik för att ändra mellan stigande (ex. bokstavsordning eller datumordning) och fallande ordning (ex. omvänd bokstavsordning eller omvänd datumordning).

OBS! Vid recensioner skrivna före januari 2004 finns det tyvärr inte bevarat dokumentation om vilka datum recensionerna skrevs. För att sortering och alla funktioner fortfarande ska fungera, har dessa recensioner vid överföringen till den nya recensionsdatabasen försetts med uppskattade eller i vissa fall påhittade datum. I de fall där tillräcklig dokumentation funnits att tillgå för att kunna gissa sig till ungefär när recensionerna skrevs har jag valt ungefärliga uppskattade datum. I övriga fall är datumen grova gissningar eller i vissa fall helt påhittade, men för de flesta stämmer troligen åtminstone årtalet.

Sajten innehåller i dagsläget 2366 recensioner, fördelade på sex avdelningar.

Statistik om Bechdel-testet

TV-serier:
Ja, klarar alla tre steg 60%
Nej, klarar inte alla tre steg 40%
Filmer:
Ej tillämpbart 2%
Nej, klarar inte ens första steget 5%
Nej, klarar bara steg 1 31%
Nej, klarar bara steg 1 och 2 14%
Ja, klarar alla tre steg 47%

TV-serier

Långfilmer på bio

Långfilmer på VHS/DVD/TV

Icke-dubbade filmer

Icke-dubbade TV-serier

Titel: Skrivet: Senast uppdaterat: Betyg: Snitt: Klarar Bechdel-testet:
Benny Brun och hans överläppsfjun 2016-01-10 2016-01-10 4 3 Ej tillämpbart
Smash - Säsong 1 2012-10-24 2012-10-25 9 7,5 Ja, klarar alla tre steg (vid samtliga avsnitt)
Valemont - Enrolling New Blood 2011-12-15 2011-12-16 5 4,5 Ja, klarar alla tre steg
The Secret Life of the American Teenager - Säsong 1 2010-11-30 2010-12-01 7 6 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Five Days 2010-04-27 2010-04-28 7 6,5 Nej, klarar inte alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Samantha Who? - Säsong 1 2009-09-02 2009-09-03 7 6 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Walt Disney Treasures - The Adventures of Oswald the Lucky Rabbit 2009-08-19 2009-08-20 6 6 Nej, klarar inte ens första steget
The L Word - Säsong 1 2009-03-27 2009-03-27 8 7 Ja, klarar alla tre steg (vid samtliga avsnitt)
Blue Water High - Säsong 1 2009-03-20 2009-03-20 7 5,5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Flyg 29 saknas - Säsong 2 2009-02-09 2009-02-09 7 5,5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
The Brady Bunch - Säsong 1 2008-12-11 2008-12-12 6 5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Mcleod's Daughters - Säsong 3 2008-10-28 2008-10-28 7 6,5 Ja, klarar alla tre steg (vid samtliga avsnitt)
Flight of the Conchords - Säsong 1 2008-10-22 2008-10-22 4 4 Nej, klarar inte alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Dirt - Säsong 1 2008-09-02 2008-09-02 7 7 Uppgift saknas
Flyg 29 saknas - Säsong 1 2008-08-28 2008-08-28 7 5,5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Sabrina, tonårshäxan - Säsong 1 2008-06-24 2008-06-24 7 5,5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
McLeod's Daughters - Säsong 2 2008-06-24 2008-06-24 8 6,5 Ja, klarar alla tre steg (vid samtliga avsnitt)
The 4400 - Säsong 2 2007-12-19 2007-12-19 7 5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Twin Peaks - Säsong 2, del 2 2007-06-29 2007-06-30 5 5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
McLeod's Daughters - Säsong 1 2007-05-30 2007-05-30 8 5 Ja, klarar alla tre steg (vid samtliga avsnitt)
Twin Peaks - Säsong 2, Del 1 2007-04-27 2007-04-27 6 4 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Förhäxad - Hela femte säsongen 2007-04-27 2007-04-27 7 5,5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Beverly Hills 90210 - Säsong 1 2007-04-27 2007-04-27 6 4,5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Roswell - Säsong 1 2007-01-09 2007-01-09 8 7 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Sjunde Himlen - Säsong 1 2007-01-09 2007-01-09 5 4 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Förhäxad - Hela fjärde säsongen 2006-12-31 2006-12-31 8 6 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
The Dead Zone - Säsong 2 2006-12-24 2006-12-24 6 4,5 Nej, klarar inte alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Förhäxad - Säsong 3 2006-09-23 2006-09-24 6 4,5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
The 4400 - Säsong 1 2006-08-28 2006-08-28 8 5,5 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Twin Peaks - Säsong 1 2006-08-27 2006-08-27 7 7 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
The Dead Zone - Säsong 1 2006-08-26 2006-08-26 5 4 Nej, klarar inte alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Arrested Development - Säsong 2 2006-05-11 2006-05-12 7 6 Nej, klarar inte alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
24 - Säsong 4 2006-03-06 2006-03-06 6 6,5 Nej, klarar inte alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Förhäxad - Säsong 2 2006-02-09 2006-02-09 8 6 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Förhäxad - Säsong 1 2005-11-24 2005-11-24 8 6 Ja, klarar alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)
Snobbar som jobbar 2005-06-08 2005-06-08 5 4,5 Nej, klarar inte alla tre steg (vid majoriteten av avsnitten)

Kortfattade recensioner

Sök bland recensioner på sidan


Statistik för Icke-dubbade TV-serier:

Totalt antal recensioner i denna avdelning: 36
Medelbetyg för serierna: 6,64
Medianbetyg för serierna: 7
Snittbetyg för samtliga bedömningskriterier: 5,5


Observera att det inte alltid är rättvist att jämföra betyg mellan olika filmer som recenseras på denna sida, då recensionerna skrivits under en längre tidsperiod (från 1998 och fram tills idag) och inte alla äldre recensioner uppdateras med tiden. Jag kan heller inte garantera att äldre recensioner fortfarande överensstämmer med mina åsikter. Om du vill att jag ska göra en ny granskning av någon film eller serie som recenserats för en längre tid sedan (om du anser att den verkar orättvist kritisk eller generös), var vänlig kontakta mig. Om skådespelare, personal inblandad i någon dubbning eller distributonsbolag/filmbolag anser jag att varit orättvis i något fall (antingen vid filmen/serien, dess dubbning eller kritik om någon enskild person), hör av er med noggrann motivering, så lovar jag att försöka göra en ny granskning. Så långt tiden räcker till, försöker jag att tillgodose alla önskemål. Observera också att alla recensioner skrivs utifrån de slutliga tittarnas perspektiv. Ingen hänsyn tas därför till försvårande omständigheter för dubbningsbolagen eller distributörerna; såsom ekonomiska begränsningar, tidspress, krav från uppdragsgivare, o.s.v.

Betygskriterier:

Samtliga betyg är på en skala mellan 1 och 10 (där 1 innebär uruselt och 10 innebär utmärkt, inom respektive betygskriterie). Avdelningen för icke-dubbade filmer använder bara de två första betygskriterierna.

Film/serie:
Totalbetyg för serien/filmen i sig, utan hänsyn till eventuell dubbning.

DVD-produktion/BD-produktion:
Totalbetyg för DVD-utgåvan (främst svenska/skandinaviska utgåvor), om det finns någon sådan. Betyget innefattar bild- och ljudkvalitet, menyupplägg, menyspråk, tillgängliga ljud- och textningsspår (inkl. förekomst av textning för hörselskadade), eventuella mastringsfel, påtvingade långa varningstexter, trailers och/eller anti-piratpropaganda, extramaterial, användande av korrekt svensk bildversion (i förekommande fall) och utsättande av svenska credits (vid dubbade filmer/serier). Vid de fall som det finns mer än en DVD-release av filmen/serien, åsyftar betyget och texten den vid recensionstillfället senaste svenska region 2-utgåvan, om ej annat framgår av texten. Vid de titlar där jag inte lyckats få tillgång till DVD-utgåvan för recension (huvudsakligen äldre recensioner), eller i de fall filmerna ännu inte släppts på DVD, skrivs detta betyg som --. Många nyare filmer/serier är istället recenserade på Blu-Ray, vilket är det format jag föredrar sedan sommaren 2012 - i dessa fall heter rubriken istället BD-produktion, men är i övrigt likvärdig med ovanstående information.

Röster:
Vilka skådespelare som gör de svenska rösterna, hur många de är och hur lika originalrösterna de är. Hur bra passar skådisarna in i respektive roll, och bibehålls rätt röstkaraktär och röstcharm? Vid uppföljare eller TV-serier som bygger på långfilmer (eller vice versa) jämförs också likhet med de tidigare svenska rösterna, och jag tar i dessa fall som regel hårdare på det än likhet med rösterna i originalversionen.

Inlevelse:
Talar skådespelarna med tillräcklig inlevelse, eller hörs det att de läser innantill?

Översättning:
Låter dialog och sånger naturliga? Förekommer översättningsfel eller andra problem med den svenska översättningen? Har specialuttryck, karaktärsnamn och andra kännetecken översatts likadant som i eventuella tidigare dubbningar (vid ex. uppföljare samt filmer som bygger på TV-serier eller vice versa)?

Munrörelser:
Hur väl dialogerna stämmer mot munrörelserna. Munrörelserna under eventuella sånger räknas dock inte med i betyget, utan nämns enbart i recensionstexten. Vid betygsättningen tas också hänsyn till typen av film (tecknat, spelfilm, etc.) och ursprungsspråk, och därmed hur svårt det kan tänkas vara att få till munrörelserna (självklart är det betydligt svårare att få munrörelser att klaffa vid spelfilmer än tecknad film). Betygen är därför inte direkt jämförbara mellan olika recensioner av vitt skilda typer av filmer.

Helhetsintryck dubbning:
Totalbetyg över hur bra dubbningen är. Detta är inte ett snittbetyg över ovanstående betyg, utan är ett nytt betyg med hänsyn till samtliga aspekter vid en dubbning - Inte bara betygskriterierna ovan.

Snittbetyg:
Genomsnittet av samtliga ovanstående betyg.

Du kan även sätta dina egna betyg på filmerna och dess dubbningar. Den möjligheten hittar du längst ned på respektive recensionssida, där du även kan kommentera filmerna och recensionerna.

© 2021 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna


 

Vill du annonsera här?
Kontakta webbmastern